Posted by on 3 września 2019

Po pierwsze, aby oszacować potencjalną skłonność do selekcji, przeprowadziliśmy analizę przyjęć do szpitala z powodu chorób układu oddechowego, przyjęć do POChP i przeżycia u 844 osób uczestniczących w CCHS, którzy uczestniczyli w pierwszym badaniu w latach 1976-1978, ale nie uczestniczyli w badaniu końcowym w latach 2001-2003 z powodu śmierci, emigracji lub utraty na działania następcze. Osoby te nie mogły zostać przypisane do kategorii trajektorii z powodu braku danych na temat końcowej spirometrii, ale można je zaklasyfikować zgodnie z ich FEV1 podczas badania podstawowego: mniej niż 80% wartości przewidywanej (305) lub co najmniej 80% przewidywanej wartości (539). Po drugie, w celu oszacowania sposobu, w jaki regresja do średniej wpłynęła na obserwowane spadki FEV1, przeanalizowaliśmy spadek FEV1 w czterech kategoriach trajektorii konceptualnych, wykorzystując alternatywny wyjściowy pomiar FEV1 zamiast pomiaru z pierwszego badania, które zostało użyte aby zdefiniować te trajektorie. Korzystaliśmy z danych od 1091 osób z CCHS, które oprócz udziału w pierwszym egzaminie (przeprowadzonym w latach 1976-1978) oraz w czwartym badaniu (przeprowadzonym w latach 2001-2003) uczestniczyły także w drugim badaniu w latach 1981-1983. Dla tych osób porównaliśmy spadki między pierwszym a czwartym badaniem (średni okres 25 lat) z wynikami pomiędzy drugim a czwartym badaniem (średni okres, 20 lat).
Po trzecie, przeprowadziliśmy analizę wrażliwości, stosując dwa alternatywne progi, aby zdefiniować prawidłową i niską maksymalnie osiągniętą czynność płuc w FOC i CCHS (FEV1 . 85% i <85% wartości przewidywanej i FEV1 . 75% i <75% wartości FEV1; przewidywana wartość). W tej analizie badano wpływ dychotomizacji na rozmieszczenie uczestników w różnych trajektoriach.
Wyniki
Charakterystyka uczestników w trzech kohortach
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników od 50 do 65 lat z POChP podczas końcowego badania i wszystkich uczestników z co najmniej dwoma pomiarami FEV1 w trzech kohorty. Przy kohortacji od początku uczestnicy LSC byli średnio 20 lat starsi niż uczestnicy FOC i CCHS (Tabela 1). We wszystkich kohortach, niezależnie od początkowego FEV1, roczny spadek FEV1 był najostrzejszy wśród osób, u których rozwinęła się POChP. Najwyższe bezwzględne spadki zaobserwowano w CCHS i w LSC, ale kiedy spadki FEV1 były porównywane zgodnie z wynikami z w każdej kohorcie, osoby w CCHS i FOC miały największe spadki, co jest zgodne z wysokie rozpowszechnienie ciągłego palenia w tych kohortach.
Wskaźnik spadku FEV1 wśród osób, u których rozwinął się POChP
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka uczestników od 50 do 65 lat, którzy mieli POChP podczas końcowego badania, podzielonego według odsetka przewidywanych wartości FEV1 przy badaniu podstawowym. Tabela 2 przedstawia cechy uczestników, którzy kiedykolwiek palili i którzy Miał GOLD klasy 2 lub wyższą POChP i był w wieku 50 do 65 lat na końcowym badaniu, stratyfikowany zgodnie z ich wyjściową wartością FEV1 (procent przewidywanej wartości). Wartość wyjściowa FEV1 wynosiła co najmniej 80% wartości przewidywanej u 20% uczestników LSC, u 44% uczestników FOC, u 49% uczestników CCHS i u 38% uczestników w trzech kohortach łącznie. We wszystkich kohortach uczestnicy z wyjściową wartością FEV1 wynoszącą mniej niż 80% wartości przewidywanej mieli nieco wyższe skumulowane narażenie na tytoń przed badaniem linii podstawowej niż ci z FEV1 powyżej tego progu, ale różnica ta nie była znacząca. Wśród osób z POChP podczas końcowego badania obserwowany spadek FEV1 i odsetek z szybkim spadkiem FEV1 (zdefiniowany jako> 2 lub> 3 SD [z wyniku> 2 lub z wyniku> 3]) były istotnie większe wśród uczestników z wyjściowy FEV1 o wartości co najmniej 80% wartości przewidywanej niż u osób z dolną wyjściową FEV1 (tabela 2). Wyniki wielozmiennej analizy regresji logistycznej z incydentem POChP podczas egzaminu końcowego jako główny wynik przedstawiono w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku.
Trajektorie FEV1
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka ogólna i funkcja płuc uczestników w kohorcie Framingham Offspring i badaniu Heart City w Kopenhadze po połączeniu, według czterech trajektorii funkcji płuc, zdefiniowanych jako procent przewidywanej FEV1 przy badaniu linii podstawowej i obecności lub braku obecności POChP podczas końcowego badania. Rysunek 1. Rysunek 1. Rozkład spadków FEV1 w czterech trajektoriach funkcji płuca. Wykreślono rozkład obserwowanego rocznego spadku wymuszonej objętości wydechowej w ciągu sekundy (FEV1) wśród 2864 uczestników badania. Framingham Offspring Cohort (FOC) i badanie Copenhagen City Heart Study (CCHS), zgodnie z czterema trajektoriami zdefiniowanymi na podstawie normalnej FEV1 (.80% przewidywanej wartości) lub niskiego FEV1 (<80 [podobne: studnia smaków elbląg, walesiak olsztyn, nerwiak zarodkowy ]

 1. Milena
  11 stycznia 2019

  Profilaktyka to regularne badania

 2. Sandbox
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do plan treningowy na mase[…]

 3. Keystone
  15 stycznia 2019

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 4. Snake Eyes
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do elektroniczna dokumentacja medyczna[…]

 5. Juliusz
  19 stycznia 2019

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

 6. Capital F
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stomatolog Kielce[…]

 7. Bartłomiej
  23 stycznia 2019

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Powiązane tematy z artykułem: nerwiak zarodkowy studnia smaków elbląg walesiak olsztyn

Posted by on 3 września 2019

Po pierwsze, aby oszacować potencjalną skłonność do selekcji, przeprowadziliśmy analizę przyjęć do szpitala z powodu chorób układu oddechowego, przyjęć do POChP i przeżycia u 844 osób uczestniczących w CCHS, którzy uczestniczyli w pierwszym badaniu w latach 1976-1978, ale nie uczestniczyli w badaniu końcowym w latach 2001-2003 z powodu śmierci, emigracji lub utraty na działania następcze. Osoby te nie mogły zostać przypisane do kategorii trajektorii z powodu braku danych na temat końcowej spirometrii, ale można je zaklasyfikować zgodnie z ich FEV1 podczas badania podstawowego: mniej niż 80% wartości przewidywanej (305) lub co najmniej 80% przewidywanej wartości (539). Po drugie, w celu oszacowania sposobu, w jaki regresja do średniej wpłynęła na obserwowane spadki FEV1, przeanalizowaliśmy spadek FEV1 w czterech kategoriach trajektorii konceptualnych, wykorzystując alternatywny wyjściowy pomiar FEV1 zamiast pomiaru z pierwszego badania, które zostało użyte aby zdefiniować te trajektorie. Korzystaliśmy z danych od 1091 osób z CCHS, które oprócz udziału w pierwszym egzaminie (przeprowadzonym w latach 1976-1978) oraz w czwartym badaniu (przeprowadzonym w latach 2001-2003) uczestniczyły także w drugim badaniu w latach 1981-1983. Dla tych osób porównaliśmy spadki między pierwszym a czwartym badaniem (średni okres 25 lat) z wynikami pomiędzy drugim a czwartym badaniem (średni okres, 20 lat).
Po trzecie, przeprowadziliśmy analizę wrażliwości, stosując dwa alternatywne progi, aby zdefiniować prawidłową i niską maksymalnie osiągniętą czynność płuc w FOC i CCHS (FEV1 . 85% i <85% wartości przewidywanej i FEV1 . 75% i <75% wartości FEV1; przewidywana wartość). W tej analizie badano wpływ dychotomizacji na rozmieszczenie uczestników w różnych trajektoriach.
Wyniki
Charakterystyka uczestników w trzech kohortach
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników od 50 do 65 lat z POChP podczas końcowego badania i wszystkich uczestników z co najmniej dwoma pomiarami FEV1 w trzech kohorty. Przy kohortacji od początku uczestnicy LSC byli średnio 20 lat starsi niż uczestnicy FOC i CCHS (Tabela 1). We wszystkich kohortach, niezależnie od początkowego FEV1, roczny spadek FEV1 był najostrzejszy wśród osób, u których rozwinęła się POChP. Najwyższe bezwzględne spadki zaobserwowano w CCHS i w LSC, ale kiedy spadki FEV1 były porównywane zgodnie z wynikami z w każdej kohorcie, osoby w CCHS i FOC miały największe spadki, co jest zgodne z wysokie rozpowszechnienie ciągłego palenia w tych kohortach.
Wskaźnik spadku FEV1 wśród osób, u których rozwinął się POChP
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka uczestników od 50 do 65 lat, którzy mieli POChP podczas końcowego badania, podzielonego według odsetka przewidywanych wartości FEV1 przy badaniu podstawowym. Tabela 2 przedstawia cechy uczestników, którzy kiedykolwiek palili i którzy Miał GOLD klasy 2 lub wyższą POChP i był w wieku 50 do 65 lat na końcowym badaniu, stratyfikowany zgodnie z ich wyjściową wartością FEV1 (procent przewidywanej wartości). Wartość wyjściowa FEV1 wynosiła co najmniej 80% wartości przewidywanej u 20% uczestników LSC, u 44% uczestników FOC, u 49% uczestników CCHS i u 38% uczestników w trzech kohortach łącznie. We wszystkich kohortach uczestnicy z wyjściową wartością FEV1 wynoszącą mniej niż 80% wartości przewidywanej mieli nieco wyższe skumulowane narażenie na tytoń przed badaniem linii podstawowej niż ci z FEV1 powyżej tego progu, ale różnica ta nie była znacząca. Wśród osób z POChP podczas końcowego badania obserwowany spadek FEV1 i odsetek z szybkim spadkiem FEV1 (zdefiniowany jako> 2 lub> 3 SD [z wyniku> 2 lub z wyniku> 3]) były istotnie większe wśród uczestników z wyjściowy FEV1 o wartości co najmniej 80% wartości przewidywanej niż u osób z dolną wyjściową FEV1 (tabela 2). Wyniki wielozmiennej analizy regresji logistycznej z incydentem POChP podczas egzaminu końcowego jako główny wynik przedstawiono w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku.
Trajektorie FEV1
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka ogólna i funkcja płuc uczestników w kohorcie Framingham Offspring i badaniu Heart City w Kopenhadze po połączeniu, według czterech trajektorii funkcji płuc, zdefiniowanych jako procent przewidywanej FEV1 przy badaniu linii podstawowej i obecności lub braku obecności POChP podczas końcowego badania. Rysunek 1. Rysunek 1. Rozkład spadków FEV1 w czterech trajektoriach funkcji płuca. Wykreślono rozkład obserwowanego rocznego spadku wymuszonej objętości wydechowej w ciągu sekundy (FEV1) wśród 2864 uczestników badania. Framingham Offspring Cohort (FOC) i badanie Copenhagen City Heart Study (CCHS), zgodnie z czterema trajektoriami zdefiniowanymi na podstawie normalnej FEV1 (.80% przewidywanej wartości) lub niskiego FEV1 (<80 [podobne: studnia smaków elbląg, walesiak olsztyn, nerwiak zarodkowy ]

 1. Milena
  11 stycznia 2019

  Profilaktyka to regularne badania

 2. Sandbox
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do plan treningowy na mase[…]

 3. Keystone
  15 stycznia 2019

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 4. Snake Eyes
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do elektroniczna dokumentacja medyczna[…]

 5. Juliusz
  19 stycznia 2019

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

 6. Capital F
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stomatolog Kielce[…]

 7. Bartłomiej
  23 stycznia 2019

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Powiązane tematy z artykułem: nerwiak zarodkowy studnia smaków elbląg walesiak olsztyn