Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Częstość występowania wysypki lub trądziku, biegunki i podwyższonego poziomu aminotransferaz wątrobowych była istotnie wyższa w przypadku gefitinibu niż w przypadku paklitakselu z karboplatyną, natomiast częstość występowania efektów neurotoksycznych, nudności i

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy

Wrz. 1, 2019 by

Spożycie białka roślinnego zamiast białka zwierzęcego wydaje się być związane z niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca1,2; efekt ten może odzwierciedlać obniżenie stężeń cholesterolu w surowicy. 3 Efekty obniżenia poziomu cholesterolu

Rekonstytucja hematopoezy po chemioterapii wysokimi dawkami przez autologiczne komórki progenitorowe wytworzone ex Vivo ad 5

Wrz. 1, 2019 by

W dniu 17 po przeszczepie wszystkie testowane cytokiny były ponownie w normalnym zakresie. Dla porównania poziomy cytokin w osoczu badane u pięciu pacjentów z historyczną kontrolą, u których hematopoeza była