Podniesienie opornosci ustroju przez przetaczanie krwi

wrz. 17, 2019 by

Podniesienie oporności ustroju przez przetaczanie krwi (co dzień po 200 mI). W razie wyraźnych objawów zastoinowych w obrębie krążenia płucnego robimy przedtem upust krwi; prócz tego wstrzykujemy choremu domięśniowo rano

Lipidy odgrywaja pewna role w -dzialaniu rozmaitych jadów

wrz. 13, 2019 by

Lipidy odgrywają pewną rolę w -działaniu rozmaitych jadów. Jady, które rozpuszczają się w lipidach, przenikają do komórki. Środki narkotyczne oraz strychnina przechodzą do komórki dzięki zawartym w niej lipidom. Przechodzenie

Zwiekszenie sie ilosci lipidów we krwi po nakarmieniu tluszczem idzie w parze ze zwiekszeniem sie w niej ilosci tluszczów

wrz. 12, 2019 by

Zwiększenie się ilości lipidów we krwi po nakarmieniu tłuszczem idzie w parze ze zwiększeniem się w niej ilości tłuszczów i wskaźnik lipemiczny, to jest stosunek stężenia lipidów do stężenia tłuszczów,

OBJAWY PODMIOTOWE

wrz. 10, 2019 by

OBJAWY PODMIOTOWE. Skargi chorych dotyczą najczęściej przede wszystkim narządu krążenia. Nieraz wszakże na początku choroby odczuwają chorzy dolegliwości tylko w zakresie innych narządów tak, iż uważają siebie za chorych na

Uczucie bicia serca w chorobach narzadu krazenia moze byc stale i przemijajace

wrz. 9, 2019 by

Uczucie bicia serca w chorobach narządu krążenia może być stałe i przemijające. Na szczególną uwagę zasługuje napadowe kołatanie serca (tachycardia paroxysmalis) cechujące się tym, że napad powstaje i kończy się

Pacjenci z psychoza

wrz. 7, 2019 by

Pragmatyczne problemy językowe u ludzi z psychozą zostały wielokrotnie wykazane, ale jeden z najczęściej badanych rodzajów języka pragmatycznego, tj. Implicature skalarnych (SI), nie został jeszcze zbadany w tej populacji. SI

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 5

wrz. 5, 2019 by

Choroba wątroby, począwszy od pigmentowanych kamieni żółciowych, aż do cholestazy, marskości wątroby i niewydolności wątroby, rozwija się u niewielkiego odsetka pacjentów z protoporfirią erytropoetyczną. Na te powikłania prawdopodobnie nie wpłynie

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 3

wrz. 5, 2019 by

W badaniu z USA informacje te rejestrowano w odstępach 15-minutowych tylko jako bezpośrednie światło słoneczne lub cień . Ból oceniano na 11-punktowej skali natężenia bólu Likerta (z ocenami od 0

Trajektorie funkcji płuc prowadzące do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc AD 2

wrz. 3, 2019 by

Zidentyfikowaliśmy 187 obecnych lub byłych palaczy w wieku od 50 do 65 lat, którzy mieli GOLD klasy 2 lub wyższe POChP podczas końcowego badania w latach 1996-1997 i którzy przeszli

Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny AD 2

wrz. 2, 2019 by

Leczenie wewnątrzczaszkowe (tromboliza dotętnicza, leczenie mechaniczne lub jedno i drugie) oraz zwykła terapia (która może obejmować podanie dożylne alteplazy) porównywano ze zwykłą terapią leczniczą (grupa kontrolna) u pacjentów z ostrym