Narażenie na niską dawkę promieniowania jonizującego z procedur obrazowania medycznego ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Jest to ważne, ponieważ wiele z tych procedur jest często wykonywanych przy wielu okazjach u tej samej osoby. Po drugie, skupiliśmy się na nieeleganckich osobach dorosłych, u których rosnące stosowanie

Sensitive Troponin I Assay we wczesnej diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Dystrybucja czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej była podobna we wszystkich grupach diagnostycznych. Rozkład wartości troponiny T i troponiny I, zgodnie z diagnozą rozładowania i próbkowaniem seryjnym, pokazano na Rys.

Dabigatran versus Warfarin u pacjentów z migotaniem przedsionków

Wrz. 1, 2019 by

Warfaryna zmniejsza ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków, ale zwiększa ryzyko krwawienia i jest trudna w użyciu. Dabigatran jest nowym doustnym bezpośrednim inhibitorem trombiny. Metody W tej próbie bezinwazyjności

Immunologiczne aspekty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Wrz. 1, 2019 by

Cosio i in. (Wydanie 4 czerwca) obecne dane, które będą stymulować badanie roli autoimmunizacji w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Uważamy jednak, że wysiłki badawcze koncentrujące się na mechanizmach