wtloczenie wydzieliny do trabki Eustachiusza powoduje niezyt trabek

wrz. 18, 2019 by

W następstwie częstego oczyszczania nosa mate naczynia w nosie ulegają uszkodzeniu, stąd lekkie krwawienia, które szybko ustępują. Równocześnie wtłoczenie wydzieliny do trąbki Eustachiusza powoduje nieżyt trąbek, który objawia się upośledzeniem

Powiklania w postaci objawów zapalenia otrzewnej w nadbrzuszu.

wrz. 14, 2019 by

Badamy wreszcie stosunki anatomiczne w obrębie przetoki jelitowo- jelitowej; gdy przetoka została utworzona za blisko żołądka, treść żołądkowa może uchodzić do pętli doprowadzającej i powstaje błędne koło lub przemieszczenie i

Cholesterol w zapaleniu nerek

wrz. 12, 2019 by

Cholesterol w zapaleniu nerek Zwiększenie się lipidów we krwi widzimy we wszystkich postaciach ostrych i przewlekłych zapalenia nerek (nephritis}, Zawartość cholesterolu zwiększa się proporcjonalnie do zawartości tłuszczów we krwi. Lecytyna

Z przewleklych zakazen swoistych w powstawaniu chorób narzadu krazenia tak organicznych, jak i czynnosciowych glówna role odgrywaja zakazenia kilowe i gruzlicze

wrz. 11, 2019 by

Z przewlekłych zakażeń swoistych w powstawaniu chorób narządu krążenia tak organicznych, jak i czynnościowych główną rolę odgrywają zakażenia kiłowe i gruźlicze. Kiła wywołuje zmiany przede wszystkim w tętnicy głównej (zapalenie

Nakretki i sruby do terapii poznawczej: badanie, w jaki sposób rózne skladniki treningu odnosza sie do przyrostów funkcji poznawczych i funkcjonalnych

wrz. 9, 2019 by

Cognitive Remediation (CR) to oparte na dowodach leczenie ukierunkowane na trudności poznawcze i funkcjonalne u osób z psychozą. Pomimo dużej liczby badań nad skutecznością, istnieją jedynie ograniczone dowody na aktywne

Czynniki ryzyka zwiekszonego czasu trwania nieleczonej psychozy. Wyniki ze zbioru danych FACE-SZ

wrz. 7, 2019 by

Zmniejszenie czasu trwania nieleczonej psychozy (DUP) może poprawić rokowanie w schizofrenii. W badaniu tym zbadano częstość występowania i związane z nią czynniki ryzyka długiego DUP w dużej, niewyselekcjonowanej próbce pacjentów

Zastraszanie wiktymizacji i przesladowania w próbce mlodziezowej spolecznosci z doswiadczeniami podobnymi do psychotycznych

wrz. 6, 2019 by

Badanie kontrolne przypadku z wykorzystaniem danych rejestrowych

wrz. 6, 2019 by

Zastosowanie klozapiny jest ograniczone ze względu na występowanie neutropenii oraz rzadkie, ale zagrażające życiu, niepożądane zdarzenie agranulocytozy. Istnieje niewiele badań epidemiologicznych nad czynnikami klinicznymi, które mogą mieć wpływ na to

Cykloalkil sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii AD 2

wrz. 4, 2019 by

Pełne kryteria włączenia i wykluczenia podano w pełnym protokole badania, dostępnym pod adresem. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Projekt badania, losowanie i leczenie Rysunek 1. Rysunek 1. Projekt badania.

Przypadek ciężkiego zakażenia wirusem Ebola powikłanym gram-ujemną posocznicą

wrz. 1, 2019 by

Choroba wywołana przez wirus Ebola (EVD) rozwinęła się u pacjenta, który nabawił się choroby w Sierra Leone i został przetransportowany do szpitala izolacyjnego w Hamburgu w Niemczech w celu leczenia.