Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym ad 5

wrz.. 1, 2019 by

Pomiędzy czasem randomizacji a zabiegiem chirurgicznym żaden pacjent nie miał ujemnego wyniku kardiologicznego. Czterech pacjentów nie otrzymało zamierzonego leku: trzech, którzy zostali przypisani do fluwastatyny, nie przyjmowało tego leku, a

Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 7

wrz.. 1, 2019 by

Mediana przeżycia wynosiła 18,6 miesiąca u pacjentów otrzymujących gefitinib i 17,3 miesięcy u pacjentów otrzymujących paklitaksel w postaci karboplatyny. Po obserwowaniu wyników w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji, przeprowadziliśmy

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy ad 6

wrz.. 1, 2019 by

Rodzaj białka sojowego (P = 0,16), rodzaj diety (P = 0,11), grupa wiekowa badanych (dorośli i dzieci) (P = 0,39) oraz podobieństwo diety (P = 0,28) nie ma znaczącego wpływu