Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 5,7 miesiąca w grupie gefitinibu i 5,8 miesiąca w grupie karboplatyna-paklitaksel, w przybliżeniu zbiegając się z przekroczeniem krzywych Kaplana-Meiera. 12-miesięczne wskaźniki przeżycia wolnego od

Rekonstytucja hematopoezy po chemioterapii wysokimi dawkami przez autologiczne komórki progenitorowe wytworzone ex Vivo ad 5

Wrz. 1, 2019 by

W dniu 17 po przeszczepie wszystkie testowane cytokiny były ponownie w normalnym zakresie. Dla porównania poziomy cytokin w osoczu badane u pięciu pacjentów z historyczną kontrolą, u których hematopoeza była

Rekonstytucja hematopoezy po chemioterapii wysokimi dawkami przez autologiczne komórki progenitorowe wytworzone ex Vivo czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Ośmiu pacjentów miało zapalenie jamy ustnej o stopniu od II do IV (zgodnie z systemem klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia) po chemioterapii wysokimi dawkami wymagającej całkowitego żywienia pozajelitowego przez medianę 5