Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Mediana przeżycia wynosiła 18,6 miesiąca u pacjentów otrzymujących gefitinib i 17,3 miesięcy u pacjentów otrzymujących paklitaksel w postaci karboplatyny. Po obserwowaniu wyników w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji, przeprowadziliśmy

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Z 38 badań 34 (89 procent) odnotowało spadek netto, a 4 (11 procent) odnotowało wzrost netto stężenia cholesterolu w surowicy. Ryc. 1. Ryc. 1.

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy ad

Wrz. 1, 2019 by

Badane diety uznawano za podobne pod względem spożycia całkowitego tłuszczu spożywczego, tłuszczów nasyconych i cholesterolu, jeśli podane wartości dla diety zawierającej soję i kontrolnej różniły się o mniej niż 10