Czesc wydzieliny pochodzi równiez z gruczolów

wrz. 19, 2019 by

Część wydzieliny pochodzi również z gruczołów. W późniejszym okresie na plan pierwszy występują składniki śluzowe, powstające z nadmiernej produkcji śluzu i z masy obumierających komórek, które przy tym ulegają zwyrodnieniu

Niedroznosc nosa poteguje bóle glowy

wrz. 19, 2019 by

Drugi okres ostrego nieżytu nosa zaznacza się wydzieliną śluzową szarą, nieco kleistą, która następnie przyjmuje charakter gęsty, czasem wodnisty. Skutkiem dużego wypływu wydzieliny powstają w okolicy nosa nadżerki, zaczerwienienia a

Badamy najpierw przednia sciane zoladka

wrz. 15, 2019 by

Powiklania w postaci objawów zapalenia otrzewnej w nadbrzuszu.

wrz. 14, 2019 by

Badamy wreszcie stosunki anatomiczne w obrębie przetoki jelitowo- jelitowej; gdy przetoka została utworzona za blisko żołądka, treść żołądkowa może uchodzić do pętli doprowadzającej i powstaje błędne koło lub przemieszczenie i

Zaburzenia przemiany lipidowej

wrz. 12, 2019 by

Zaburzenia przemiany lipidowej Z zaburzeń w przemianie lipidowej na czoło wysuwa się albo zwiększenie zawartości cholesterolu we krwi, albo też jego zmniejszenie się. a. Zwiększenie się zawartości cholesterolu we krwi

Bakterie

wrz. 11, 2019 by

Bakterie, często ropotwórcze, wywołujące choroby narządu krążenia, dostają się do niego różnymi drogami zwłaszcza często przez uszkodzenie błon śluzowych, przede wszystkim jamy ustnej i nosowo-gardłowej. Punkt wyjścia dla ich wtargnięcia

Czynniki ryzyka zgodnosci z halucynacjami nakazujacymi samookaleczenia u osób z psychoza afektywna i nieuczuleniowa

wrz. 8, 2019 by

Klinicyści często pozostają w trudnym zadaniu oceny i zarządzania ryzykiem zachowań agresywnych u osób mających halucynacje przy pomocy poleceń, co może skutkować znacznym odsetkiem wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych.

Przewidywanie auto-stygmatyzacji we wczesnej psychozie: 3-letnia obserwacja kontrolowanego losowo badania z rozszerzona wczesna interwencja

wrz. 8, 2019 by

Autostygmatyzacja stanowi poważną przeszkodę w wyzdrowieniu u osób z zaburzeniami psychotycznymi, ale jest niedostateczna w stadium wczesnej choroby. Wzdłużne badanie przewidywania samo-piętnowania jest rzadkie i żadne nie jest prowadzone we

Nieprawidlowosci motoryczne pacjentów z psychoza pierwszego rzutu i dlugotrwale funkcjonowanie psychospoleczne

wrz. 7, 2019 by

Nieprawidłowości motoryczne (MA) są bardzo rozpowszechnione u pacjentów z psychozą pierwszego epizodu, zarówno przed jakąkolwiek ekspozycją, jak i po leczeniu lekami przeciwpsychotycznymi. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu te nieprawidłowości

Czynniki ryzyka zwiekszonego czasu trwania nieleczonej psychozy. Wyniki ze zbioru danych FACE-SZ

wrz. 7, 2019 by

Zmniejszenie czasu trwania nieleczonej psychozy (DUP) może poprawić rokowanie w schizofrenii. W badaniu tym zbadano częstość występowania i związane z nią czynniki ryzyka długiego DUP w dużej, niewyselekcjonowanej próbce pacjentów