Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy cd

Wrz. 1, 2019 by

W drugiej fazie predyktory zostały wprowadzone do modeli w analizach dwuwymiarowych i wieloregresyjnych. Stopień redukcji wariancji związany z każdym predyktorem został obliczony przez porównanie składników wariancji w modelach bezwarunkowych z