Wczesna diagnoza zawału mięśnia sercowego z czułymi testami na troponinę sercową

Wrz. 1, 2019 by

Szybkie i wiarygodne rozpoznanie ostrego zawału mięśnia sercowego jest poważną niespełnioną potrzebą kliniczną. Metody Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie w celu zbadania dokładności diagnostycznej nowych, czułych testów na troponinę sercową wykonanych na

Dabigatran versus Warfarin u pacjentów z migotaniem przedsionków ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Jedynym działaniem niepożądanym, które było znacznie częstsze w przypadku dabigatranu niż w przypadku warfaryny, była niestrawność (tab. 4). Niestrawność wystąpiła u 348 pacjentów (5,8%) w grupie leczonej warfaryną iu 707

Dabigatran versus Warfarin u pacjentów z migotaniem przedsionków ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Wskaźnik udaru krwotocznego wynosił 0,38% rocznie w grupie leczonej warfaryną, w porównaniu z 0,12% rocznie w grupie, która otrzymywała 110 mg dabigatranu (ryzyko względne z dabigatranem, 0,31; 95% CI, 0,17

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Pomiędzy czasem randomizacji a zabiegiem chirurgicznym żaden pacjent nie miał ujemnego wyniku kardiologicznego. Czterech pacjentów nie otrzymało zamierzonego leku: trzech, którzy zostali przypisani do fluwastatyny, nie przyjmowało tego leku, a

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Markery te zostały zmierzone przed rozpoczęciem badanego leku oraz w dniu przyjęcia do zabiegu chirurgicznego. Pomiary bezpieczeństwa obejmowały ocenę stężenia kinazy kreatynowej i aminotransferazy alaninowej oraz rozwój miopatii klinicznej i