Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy cd

Wrz. 1, 2019 by

W drugiej fazie predyktory zostały wprowadzone do modeli w analizach dwuwymiarowych i wieloregresyjnych. Stopień redukcji wariancji związany z każdym predyktorem został obliczony przez porównanie składników wariancji w modelach bezwarunkowych z

Rekonstytucja hematopoezy po chemioterapii wysokimi dawkami przez autologiczne komórki progenitorowe wytworzone ex Vivo czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Ośmiu pacjentów miało zapalenie jamy ustnej o stopniu od II do IV (zgodnie z systemem klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia) po chemioterapii wysokimi dawkami wymagającej całkowitego żywienia pozajelitowego przez medianę 5