Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Z 38 badań 34 (89 procent) odnotowało spadek netto, a 4 (11 procent) odnotowało wzrost netto stężenia cholesterolu w surowicy. Ryc. 1. Ryc. 1.

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy cd

Wrz. 1, 2019 by

W drugiej fazie predyktory zostały wprowadzone do modeli w analizach dwuwymiarowych i wieloregresyjnych. Stopień redukcji wariancji związany z każdym predyktorem został obliczony przez porównanie składników wariancji w modelach bezwarunkowych z

Rekonstytucja hematopoezy po chemioterapii wysokimi dawkami przez autologiczne komórki progenitorowe wytworzone ex Vivo ad 5

Wrz. 1, 2019 by

W dniu 17 po przeszczepie wszystkie testowane cytokiny były ponownie w normalnym zakresie. Dla porównania poziomy cytokin w osoczu badane u pięciu pacjentów z historyczną kontrolą, u których hematopoeza była