Szczepionka Ebola monowalentnego szympansa z dodatkiem MVA AD 5

Wrz. 1, 2019 by

Zwiększenie dawki z wysoką dawką MVA wywołało miano przeciwciał neutralizujących, które były wyższe niż miano małej dawki (średnie geometryczne miana w grupie z wysoką dawką, 243,9, 95% CI, 96 do

Szczepionka Ebola monowalentnego szympansa z dodatkiem MVA AD 3

Wrz. 1, 2019 by

Do pomiaru przeciwciał neutralizujących zastosowano dwa testy. Pierwsza zmierzona bezpośrednia neutralizacja żywego ZEBOV (szczep Mayinga) od wszystkich uczestników, którzy otrzymali dawkę przypominającą po 28 dniach po dawce szczepionki ChAd3 i

Szczepionka Ebola monowalentnego szympansa z dodatkiem MVA

Wrz. 1, 2019 by

Wybuch epidemii wirusa Ebola w Afryce Zachodniej, który osiągnął najwyższy poziom w 2014 r., Spowodował ponad 11 000 zgonów. Opracowanie skutecznej szczepionki przeciw Ebola jest priorytetem w kontrolowaniu przyszłego wybuchu

Narażenie na niską dawkę promieniowania jonizującego z procedur obrazowania medycznego ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Badanie klatki piersiowej w miejscu anatomicznym stanowiło 45,3% całkowitej dawki skutecznej. Ostatecznie 81,8% całkowitej skutecznej dawki dostarczono w warunkach ambulatoryjnych, najczęściej w gabinetach lekarskich. Dodatkowe dane dotyczące dystrybucji skumulowanej skutecznej

Narażenie na niską dawkę promieniowania jonizującego z procedur obrazowania medycznego

Wrz. 1, 2019 by

Coraz częstsze stosowanie procedur obrazowania w Stanach Zjednoczonych wzbudziło obawy związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące o niskiej dawce w populacji ogólnej. Metody Zidentyfikowaliśmy 952,420 dorosłych (w wieku od 18

Dabigatran versus Warfarin u pacjentów z migotaniem przedsionków czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Wszystkie analizy opierały się na zasadzie zamiaru leczenia. Po ustaleniu niemniejszej wartości obu dawek dabigatranu, wszystkie kolejne wartości P odnotowano dla dwustronnych testów przewagi. Regresję Coxa zastosowano do obliczenia względnego

Immunologiczne aspekty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Wrz. 1, 2019 by

Cosio i in. (Wydanie 4 czerwca) obecne dane, które będą stymulować badanie roli autoimmunizacji w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Uważamy jednak, że wysiłki badawcze koncentrujące się na mechanizmach

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Pomiędzy czasem randomizacji a zabiegiem chirurgicznym żaden pacjent nie miał ujemnego wyniku kardiologicznego. Czterech pacjentów nie otrzymało zamierzonego leku: trzech, którzy zostali przypisani do fluwastatyny, nie przyjmowało tego leku, a

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym

Wrz. 1, 2019 by

Nota redakcyjna: Badanie to zostało poddane przeglądowi w ramach kompleksowego badania przeprowadzonego przez Erasmus Medical Center (Rotterdam, Holandia) pod kątem integralności naukowej pracy dra Poldermansa, MD, Ph.D. Ustalenia komisji śledczej

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Rodzaj białka sojowego (P = 0,16), rodzaj diety (P = 0,11), grupa wiekowa badanych (dorośli i dzieci) (P = 0,39) oraz podobieństwo diety (P = 0,28) nie ma znaczącego wpływu