Gefitynib lub karboplatyna-paklitaksel w gruczolakoraku płucnym ad 9

Wrz. 1, 2019 by

Szybkość obiektywnej odpowiedzi na gefitynib pierwszego rzutu w naszym badaniu jest podobna do częstości stwierdzonych w innych badaniach, w których pacjenci zostali wybrani zgodnie ze stanem mutacji EGFR, w tym

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Pacjenci z prawidłowym poziomem cholesterolu, którzy mieli początkowe wartości poniżej 200 mg na decylitr, mieli nieistotne obniżenie o 3,3 procent podczas otrzymywania diety białkowej z soi. Osoby z łagodną hipercholesterolemią,