Nakretki i sruby do terapii poznawczej: badanie, w jaki sposób rózne skladniki treningu odnosza sie do przyrostów funkcji poznawczych i funkcjonalnych

Wrz. 9, 2019 by

Cognitive Remediation (CR) to oparte na dowodach leczenie ukierunkowane na trudności poznawcze i funkcjonalne u osób z psychozą. Pomimo dużej liczby badań nad skutecznością, istnieją jedynie ograniczone dowody na aktywne

Przejawianie fenotypu katatonii w zaburzeniach psychotycznych i zaburzeniach nastroju na podstawie czynników rodzinno-genetycznych

Wrz. 9, 2019 by

Badanie bada rodzinną agregację (rodzinność) różnych fenotypowych definicji katatonii w próbce rodzin multipleksowych z zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami nastroju. Uczestnicy byli probantami z dożywotnim rozpoznaniem zaburzeń czynnościowych DSM-IV, ich rodziców

Uposledzone kontekstowe warunkowanie lekowe w modelu gryzoni

Wrz. 9, 2019 by

Neurorozwojowy model schizofrenii oparty na octanie metyloazoksymetanolu (MAM) wykazuje nieprawidłową aktywację układu dopaminowego przypisywaną dysfunkcjom hipokampa. Dyskryminacja kontekstowa jest składnikiem wielu funkcji behawioralnych i poznawczych i polega na nienaruszonym przetwarzaniu

Uczucie bicia serca w chorobach narzadu krazenia moze byc stale i przemijajace

Wrz. 9, 2019 by

Uczucie bicia serca w chorobach narządu krążenia może być stałe i przemijające. Na szczególną uwagę zasługuje napadowe kołatanie serca (tachycardia paroxysmalis) cechujące się tym, że napad powstaje i kończy się

Przewidywanie auto-stygmatyzacji we wczesnej psychozie: 3-letnia obserwacja kontrolowanego losowo badania z rozszerzona wczesna interwencja

Wrz. 8, 2019 by

Autostygmatyzacja stanowi poważną przeszkodę w wyzdrowieniu u osób z zaburzeniami psychotycznymi, ale jest niedostateczna w stadium wczesnej choroby. Wzdłużne badanie przewidywania samo-piętnowania jest rzadkie i żadne nie jest prowadzone we

Obrazowanie mózgu metoda TSPO i objetosc istoty szarej u pacjentów ze schizofrenia oraz osób z bardzo wysokim ryzykiem psychozy: badanie [11C] PBR28

Wrz. 8, 2019 by

Pacjenci ze schizofrenią wykazują zmniejszenie objętości całego mózgu i masy szarej kory (GM), które postępują wcześnie w swojej chorobie. Mikroglej, rezydujące komórki odpornościowe w OUN, neurony fagocytozy i synapsy. Niektóre

Standardowe kryteria remisji w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii: Badanie uzupelniajace

Wrz. 8, 2019 by

Minęło już dekada, odkąd zdefiniowano standaryzowane kryteria remisji zaburzeń ze spektrum schizofrenii – Kryteria Andreasena. Opublikowano ponad 2000 badań, ale tylko kilka z nich opisuje symptomatyczną remisję w miarę upływu

Czynniki ryzyka zgodnosci z halucynacjami nakazujacymi samookaleczenia u osób z psychoza afektywna i nieuczuleniowa

Wrz. 8, 2019 by

Klinicyści często pozostają w trudnym zadaniu oceny i zarządzania ryzykiem zachowań agresywnych u osób mających halucynacje przy pomocy poleceń, co może skutkować znacznym odsetkiem wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych.

10-minutowy pomiar globalnego poznania: walidacja krótkiego narzedzia oceny poznawczej dla schizofrenii (B-CATS)

Wrz. 8, 2019 by

Schizofrenia charakteryzuje się globalnym zaburzeniem poznawczym, które znacząco przyczynia się do chronicznej niepełnosprawności i bezrobocia. Ponieważ w schizofrenii opracowywane są nowe metody leczenia w celu poznania, lekarze wymagają łatwych w

Czynniki ryzyka zwiekszonego czasu trwania nieleczonej psychozy. Wyniki ze zbioru danych FACE-SZ

Wrz. 7, 2019 by

Zmniejszenie czasu trwania nieleczonej psychozy (DUP) może poprawić rokowanie w schizofrenii. W badaniu tym zbadano częstość występowania i związane z nią czynniki ryzyka długiego DUP w dużej, niewyselekcjonowanej próbce pacjentów