Posted by on 7 września 2019

Pragmatyczne problemy językowe u ludzi z psychozą zostały wielokrotnie wykazane, ale jeden z najczęściej badanych rodzajów języka pragmatycznego, tj. Implicature skalarnych (SI), nie został jeszcze zbadany w tej populacji. SI są szczególnym rodzajem pragmatycznych wniosków opartych na wyrażeniach lingwistycznych, takich jak niektóre, lub muszą. Takie wyrażenia są częścią skali informatywności zorganizowanej przez informatykę (np. Niektóre / wiele / wszystkie). Chociaż semantycznie mniej wyraziste wyrażenia implikują bardziej informatywne, ludzie pragmatycznie ogólnie sądzą, że użycie mniej informatywnego wyrażenia oznacza, że opcja bardziej informatywna nie ma zastosowania. Opierając się na pragmatycznych trudnościach językowych osób z psychozą postawiliśmy hipotezę, że mogą one być mniej skłonne do wyprowadzenia tych pragmatycznych SI. Przeprowadziliśmy dwa badania, w których zdolność osób cierpiących na psychozę do uzysk ania SI została porównana do zdolności zdrowych osób kontrolnych dopasowanych do wieku i poziomu wykształcenia. W drugim badaniu dodatkowo zbadaliśmy możliwy związek pomiędzy zdolnością do wyprowadzania zdolności SI i teorii umysłu (ToM). Ogólnie rzecz biorąc, ludzie z psychozą rzadziej uzyskiwali SI niż kontrole. Jednak grupa pacjentów nie była jednorodna: połowa miała problemy z uzyskaniem SI, druga połowa nie. Ta dychotomizacja wydaje się być powiązana ze zdolnością ToM, ponieważ w grupie pacjentów lepszy ToM wiązał się z wyższą zdolnością do wyprowadzania SI. W oparciu o naturę bodźców używanych w zadaniu SI spekulujemy, że to powiązanie może nie być bezpośrednie, ale pośrednie. [patrz też: xtrasize dawkowanie, walesiak olsztyn, kasowski rzeszów ]

 1. Eryk
  19 stycznia 2019

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

 2. Sugar Man
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu uroda[…]

 3. Hanna
  23 stycznia 2019

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

Powiązane tematy z artykułem: kasowski rzeszów walesiak olsztyn xtrasize dawkowanie

Posted by on 7 września 2019

Pragmatyczne problemy językowe u ludzi z psychozą zostały wielokrotnie wykazane, ale jeden z najczęściej badanych rodzajów języka pragmatycznego, tj. Implicature skalarnych (SI), nie został jeszcze zbadany w tej populacji. SI są szczególnym rodzajem pragmatycznych wniosków opartych na wyrażeniach lingwistycznych, takich jak niektóre, lub muszą. Takie wyrażenia są częścią skali informatywności zorganizowanej przez informatykę (np. Niektóre / wiele / wszystkie). Chociaż semantycznie mniej wyraziste wyrażenia implikują bardziej informatywne, ludzie pragmatycznie ogólnie sądzą, że użycie mniej informatywnego wyrażenia oznacza, że opcja bardziej informatywna nie ma zastosowania. Opierając się na pragmatycznych trudnościach językowych osób z psychozą postawiliśmy hipotezę, że mogą one być mniej skłonne do wyprowadzenia tych pragmatycznych SI. Przeprowadziliśmy dwa badania, w których zdolność osób cierpiących na psychozę do uzysk ania SI została porównana do zdolności zdrowych osób kontrolnych dopasowanych do wieku i poziomu wykształcenia. W drugim badaniu dodatkowo zbadaliśmy możliwy związek pomiędzy zdolnością do wyprowadzania zdolności SI i teorii umysłu (ToM). Ogólnie rzecz biorąc, ludzie z psychozą rzadziej uzyskiwali SI niż kontrole. Jednak grupa pacjentów nie była jednorodna: połowa miała problemy z uzyskaniem SI, druga połowa nie. Ta dychotomizacja wydaje się być powiązana ze zdolnością ToM, ponieważ w grupie pacjentów lepszy ToM wiązał się z wyższą zdolnością do wyprowadzania SI. W oparciu o naturę bodźców używanych w zadaniu SI spekulujemy, że to powiązanie może nie być bezpośrednie, ale pośrednie. [patrz też: xtrasize dawkowanie, walesiak olsztyn, kasowski rzeszów ]

 1. Eryk
  19 stycznia 2019

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

 2. Sugar Man
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu uroda[…]

 3. Hanna
  23 stycznia 2019

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

Powiązane tematy z artykułem: kasowski rzeszów walesiak olsztyn xtrasize dawkowanie