Posted by on 7 września 2019

Nieprawidłowości motoryczne (MA) są bardzo rozpowszechnione u pacjentów z psychozą pierwszego epizodu, zarówno przed jakąkolwiek ekspozycją, jak i po leczeniu lekami przeciwpsychotycznymi. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu te nieprawidłowości mają wartość prognostyczną dla długofalowego funkcjonowania psychospołecznego. 100 pacjentów z pierwotnym epizodem psychozy (FEP) na początku leczenia przeciwpsychotycznego przeszło intensywną ewaluację ruchową, w tym katatonię, parkinsonizm, dyskinezy, akatyzję i neurologiczne objawy miękkie. Pacjentów oceniano w stanie naiwnym i 6 miesięcy później. Pacjenci byli obserwowani w ich naturalistycznym leczeniu i ustawieniach, a ich funkcjonowanie psychospołeczne oceniano na 6 miesięcy, rok, 5 lat i 10 lat od FEP, zbierając wszystkie dostępne informacje. Opracowano zestaw liniowych modeli mieszanych, aby uwzględnić powtarzającą się podłużną ocenę funkcjonowania psychospołecznego w trakcie obs erwacji w odniesieniu do pięciu domen MA (katatonicznych, parkinsonizmu, akatyzji, dyskinezy i neurologicznych oznak miękkich) w epizodzie indeksu przy braku działania przeciwpsychotycznego stan i po 6 miesiącach FEP. Podstawowe zmienne epidemiologiczne, diagnoza schizofrenii i średnia równoważnych dawek leków przeciwpsychotycznych chloropromazyny zostały uwzględnione jako współzmienne. Katatoniczne objawy i dyskineza w stanie naiwnym były w znacznym stopniu związane ze słabym długofalowym funkcjonowaniem psychospołecznym. Co więcej, wyższe wyniki dotyczące parkinsonizmu, akatyzji, neurologicznych łagodnych objawów i katatonicznych objawów w 6-miesięcznym okresie FEP, ale bez dyskinezy, wykazały znaczący związek ze słabym długofalowym funkcjonowaniem psychospołecznym. Nasze wyniki dodały empiryczne dowody na nieprawidłowości motoryczne jako podstawowe objawy choroby psychotycznej przed i po leczeniu przeciwpsychotycznym z wysoką wartością progno styczną dla złego długofalowego funkcjonowania psychospołecznego u pacjentów z FEP. [przypisy: kapsuła spa, studnia smaków elbląg, grepol ]

 1. Celtic Charger
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ćwiczenia[…]

 2. Mad Rascal
  19 stycznia 2019

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

 3. Marta
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: badanie emg warszawa[…]

 4. Hanna
  23 stycznia 2019

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

Powiązane tematy z artykułem: grepol kapsuła spa studnia smaków elbląg

Posted by on 7 września 2019

Nieprawidłowości motoryczne (MA) są bardzo rozpowszechnione u pacjentów z psychozą pierwszego epizodu, zarówno przed jakąkolwiek ekspozycją, jak i po leczeniu lekami przeciwpsychotycznymi. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu te nieprawidłowości mają wartość prognostyczną dla długofalowego funkcjonowania psychospołecznego. 100 pacjentów z pierwotnym epizodem psychozy (FEP) na początku leczenia przeciwpsychotycznego przeszło intensywną ewaluację ruchową, w tym katatonię, parkinsonizm, dyskinezy, akatyzję i neurologiczne objawy miękkie. Pacjentów oceniano w stanie naiwnym i 6 miesięcy później. Pacjenci byli obserwowani w ich naturalistycznym leczeniu i ustawieniach, a ich funkcjonowanie psychospołeczne oceniano na 6 miesięcy, rok, 5 lat i 10 lat od FEP, zbierając wszystkie dostępne informacje. Opracowano zestaw liniowych modeli mieszanych, aby uwzględnić powtarzającą się podłużną ocenę funkcjonowania psychospołecznego w trakcie obs erwacji w odniesieniu do pięciu domen MA (katatonicznych, parkinsonizmu, akatyzji, dyskinezy i neurologicznych oznak miękkich) w epizodzie indeksu przy braku działania przeciwpsychotycznego stan i po 6 miesiącach FEP. Podstawowe zmienne epidemiologiczne, diagnoza schizofrenii i średnia równoważnych dawek leków przeciwpsychotycznych chloropromazyny zostały uwzględnione jako współzmienne. Katatoniczne objawy i dyskineza w stanie naiwnym były w znacznym stopniu związane ze słabym długofalowym funkcjonowaniem psychospołecznym. Co więcej, wyższe wyniki dotyczące parkinsonizmu, akatyzji, neurologicznych łagodnych objawów i katatonicznych objawów w 6-miesięcznym okresie FEP, ale bez dyskinezy, wykazały znaczący związek ze słabym długofalowym funkcjonowaniem psychospołecznym. Nasze wyniki dodały empiryczne dowody na nieprawidłowości motoryczne jako podstawowe objawy choroby psychotycznej przed i po leczeniu przeciwpsychotycznym z wysoką wartością progno styczną dla złego długofalowego funkcjonowania psychospołecznego u pacjentów z FEP. [przypisy: kapsuła spa, studnia smaków elbląg, grepol ]

 1. Celtic Charger
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ćwiczenia[…]

 2. Mad Rascal
  19 stycznia 2019

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

 3. Marta
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: badanie emg warszawa[…]

 4. Hanna
  23 stycznia 2019

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

Powiązane tematy z artykułem: grepol kapsuła spa studnia smaków elbląg