Posted by on 1 września 2019

Pacjenci z prawidłowym poziomem cholesterolu, którzy mieli początkowe wartości poniżej 200 mg na decylitr, mieli nieistotne obniżenie o 3,3 procent podczas otrzymywania diety białkowej z soi. Osoby z łagodną hipercholesterolemią, które miały wartości początkowe od 200 do 255 mg na decylitr (5,2 do 6,6 mmol na litr), miały nieistotne obniżenie o 4,4 procent. Pacjenci z umiarkowaną hipercholesterolemią, którzy mieli wartości początkowe od 259 do 333 mg na decylitr (6,70 do 8,61 mmol na litr), wykazywali znaczne zmniejszenie o 7,4 procent. Pacjenci z ciężką hipercholesterolemią, których początkowe wartości przekraczały 335 mg na decylitr (8,66 mmol na litr), wykazywali znaczne zmniejszenie o 19,6 procent. Schemat zmian stężeń cholesterolu LDL w surowicy, według kwartyli początkowych wartości cholesterolu w surowicy, był podobny do wzoru stężenia cholesterolu w surowicy: pierwszy kwartyl, spadek o 7,7 procent; drugi kwartyl, spadek o 6,8 procent; trzeci kwartyl, spadek o 9,8 procent; i czwarty kwartyl, spadek o 24,0 procent. Zmiany stężenia cholesterolu HDL w surowicy były podobne dla wszystkich kwartylów. Zmiany stężeń triglicerydów w surowicy były istotnie związane z początkowymi stężeniami triglicerydów w surowicy (P <0,05). Jednak zmiany w poszczególnych grupach kwartylowych nie były statystycznie istotne.
Wpływ innych zmiennych
Jak pokazano w Tabeli 3, rodzaj białka sojowego nie miał istotnego wpływu na zmianę netto stężenia cholesterolu w surowicy i stanowił jedynie około 1,0 procent wariancji. Ilość białka sojowego w diecie również nie była istotna (P = 0,39), gdy oceniano zmiany netto. Rodzaj diety, choć nieistotny statystycznie, stanowił około 12,6% wariancji (p = 0,07); większe zmiany miały tendencję do występowania, gdy dieta kontrolna była zwykłą dietą, a nie niskotłuszczową i niskocholesterolową. Wyniki badań osób dorosłych nie różniły się istotnie od wyników czterech badań dzieci; grupa wiekowa badanych miała zatem znikomy wpływ na wariancję. Zmiany w 19 badaniach z podobnymi dietami pod względem spożycia tłuszczu i cholesterolu oraz zmiany masy ciała nie różniły się istotnie od zmian w pozostałych badaniach, w których diety nie były podobne; ten czynnik stanowił nieznaczną wariancję.
Aby dokładniej zbadać wpływ rodzaju i ilości białka sojowego, przeprowadziliśmy pełną analizę regresji, stosując zmienne obserwowane dla samej diety sojowej zamiast zmian netto (dieta soi minus dieta kontrolna) jako zmienna wynikowa. W tym modelu uzyskano znaczące efekty dla początkowego stężenia cholesterolu w surowicy (P <0,001, udział procentowy redukcji wynosił 0,69) i ilość białka sojowego (P = 0,02, proporcja redukcji, 0,13). Model ten przewidywał, że spożycie białka sojowego będzie związane z następującymi obniżkami stężeń cholesterolu w surowicy, po dostosowaniu do początkowych wartości i innych zmiennych: 25 g na dzień białka sojowego, spadek o 8,9 mg na decylitr (0,23 mmol na litr) ; 50 g na dzień białka sojowego, spadek o 17,4 mg na decylitr (0,45 mmol na litr); i 75 g na dzień białka sojowego, spadek o 26,3 mg na decylitr (0,68 mmol na litr) [patrz też: aerodesin 2000 karta charakterystyki, forplyt, drabpol ]

 1. Sara
  11 stycznia 2019

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

 2. Desert Haze
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu akcesoria dla niepełnosprawnych[…]

 3. Vanessa
  15 stycznia 2019

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 4. Jakub
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: microblading[…]

 5. Stacker of Wheat
  19 stycznia 2019

  wcale nie ma tych suplementów od groma

 6. Papa Smurf
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie zębów[…]

 7. Pusher
  23 stycznia 2019

  Do tego non stop zimne ręce

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki drabpol forplyt

Posted by on 1 września 2019

Pacjenci z prawidłowym poziomem cholesterolu, którzy mieli początkowe wartości poniżej 200 mg na decylitr, mieli nieistotne obniżenie o 3,3 procent podczas otrzymywania diety białkowej z soi. Osoby z łagodną hipercholesterolemią, które miały wartości początkowe od 200 do 255 mg na decylitr (5,2 do 6,6 mmol na litr), miały nieistotne obniżenie o 4,4 procent. Pacjenci z umiarkowaną hipercholesterolemią, którzy mieli wartości początkowe od 259 do 333 mg na decylitr (6,70 do 8,61 mmol na litr), wykazywali znaczne zmniejszenie o 7,4 procent. Pacjenci z ciężką hipercholesterolemią, których początkowe wartości przekraczały 335 mg na decylitr (8,66 mmol na litr), wykazywali znaczne zmniejszenie o 19,6 procent. Schemat zmian stężeń cholesterolu LDL w surowicy, według kwartyli początkowych wartości cholesterolu w surowicy, był podobny do wzoru stężenia cholesterolu w surowicy: pierwszy kwartyl, spadek o 7,7 procent; drugi kwartyl, spadek o 6,8 procent; trzeci kwartyl, spadek o 9,8 procent; i czwarty kwartyl, spadek o 24,0 procent. Zmiany stężenia cholesterolu HDL w surowicy były podobne dla wszystkich kwartylów. Zmiany stężeń triglicerydów w surowicy były istotnie związane z początkowymi stężeniami triglicerydów w surowicy (P <0,05). Jednak zmiany w poszczególnych grupach kwartylowych nie były statystycznie istotne.
Wpływ innych zmiennych
Jak pokazano w Tabeli 3, rodzaj białka sojowego nie miał istotnego wpływu na zmianę netto stężenia cholesterolu w surowicy i stanowił jedynie około 1,0 procent wariancji. Ilość białka sojowego w diecie również nie była istotna (P = 0,39), gdy oceniano zmiany netto. Rodzaj diety, choć nieistotny statystycznie, stanowił około 12,6% wariancji (p = 0,07); większe zmiany miały tendencję do występowania, gdy dieta kontrolna była zwykłą dietą, a nie niskotłuszczową i niskocholesterolową. Wyniki badań osób dorosłych nie różniły się istotnie od wyników czterech badań dzieci; grupa wiekowa badanych miała zatem znikomy wpływ na wariancję. Zmiany w 19 badaniach z podobnymi dietami pod względem spożycia tłuszczu i cholesterolu oraz zmiany masy ciała nie różniły się istotnie od zmian w pozostałych badaniach, w których diety nie były podobne; ten czynnik stanowił nieznaczną wariancję.
Aby dokładniej zbadać wpływ rodzaju i ilości białka sojowego, przeprowadziliśmy pełną analizę regresji, stosując zmienne obserwowane dla samej diety sojowej zamiast zmian netto (dieta soi minus dieta kontrolna) jako zmienna wynikowa. W tym modelu uzyskano znaczące efekty dla początkowego stężenia cholesterolu w surowicy (P <0,001, udział procentowy redukcji wynosił 0,69) i ilość białka sojowego (P = 0,02, proporcja redukcji, 0,13). Model ten przewidywał, że spożycie białka sojowego będzie związane z następującymi obniżkami stężeń cholesterolu w surowicy, po dostosowaniu do początkowych wartości i innych zmiennych: 25 g na dzień białka sojowego, spadek o 8,9 mg na decylitr (0,23 mmol na litr) ; 50 g na dzień białka sojowego, spadek o 17,4 mg na decylitr (0,45 mmol na litr); i 75 g na dzień białka sojowego, spadek o 26,3 mg na decylitr (0,68 mmol na litr) [patrz też: aerodesin 2000 karta charakterystyki, forplyt, drabpol ]

 1. Sara
  11 stycznia 2019

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

 2. Desert Haze
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu akcesoria dla niepełnosprawnych[…]

 3. Vanessa
  15 stycznia 2019

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

 4. Jakub
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: microblading[…]

 5. Stacker of Wheat
  19 stycznia 2019

  wcale nie ma tych suplementów od groma

 6. Papa Smurf
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie zębów[…]

 7. Pusher
  23 stycznia 2019

  Do tego non stop zimne ręce

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki drabpol forplyt