Posted by on 1 września 2019

Szybkość obiektywnej odpowiedzi na gefitynib pierwszego rzutu w naszym badaniu jest podobna do częstości stwierdzonych w innych badaniach, w których pacjenci zostali wybrani zgodnie ze stanem mutacji EGFR, w tym pacjenci w krajach zachodnich 10,12,28 Sequist et al. badani pacjenci (wybrani na podstawie charakterystyki klinicznej) pod kątem mutacji EGFR i zgłosili obiektywną odpowiedź na poziomie 54,8% wśród 31 pacjentów leczonych gefitynibem, którzy byli dodatnie pod względem mutacji EGFR, z których tylko 2 stanowili Azjaci12. w naszym badaniu obiektywne wskaźniki odpowiedzi u pacjentów bez mutacji EGFR były niższe niż oczekiwano, biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych badań.16,29 Jednym z możliwych wyjaśnień jest nasze zastosowanie ARMS, bardziej czułej techniki wykrywania mutacji EGFR.21,22 Kiedy Zhu i in. ARMS wykorzystał do reanalizy 148 próbek, które wcześniej zostały sklasyfikowane jako negatywne pod względem mutacji EGFR, odkryli 11 nowych próbek z mutacjami eksonu 1930. Innym możliwym wyjaśnieniem jest to, że badania, które wykazały wyższy odsetek odpowiedzi u pacjentów z mutacją ujemną, nie zawsze były przeprowadzane w wcześniej nieleczeni pacjenci. Stan mutacji-negatywny, który jest określony w próbce diagnostycznej uzyskanej w czasie początkowej prezentacji, może zmieniać się podczas następnej progresji guza lub podczas chemioterapii. Nasze odkrycia sugerują, że zawsze, gdy jest to możliwe, status mutacji EGFR należy ustalić przed początkowym leczeniem gruczolakoraka płucnego. Pochodzenie etniczne, palenie tytoniu i wyniki histologiczne pomagają zidentyfikować pacjentów, którzy mają wysokie prawdopodobieństwo mutacji EGFR; w tym badaniu 59,7% guzów w klinicznie wybranej populacji miało mutacje EGFR, w porównaniu z 12,1% i 14,8% w niewyselekcjonowanych populacjach ISEL i Iressa w badaniu NSCLC Trial Evaluation Response and Survival versus Taxotere (INTEREST, NCT00076388) odpowiednio 2, 27
Skuteczność gefitinibu obserwowanego w tym badaniu była powiązana z mniejszą częstością występowania łysienia, nudności, wymiotów, objawów neurotoksycznych i mielosupresji niż obserwowanych w przypadku paklitakselu z karboplatyną. Spośród 607 pacjentów, którzy otrzymali gefitinib i którzy zostali włączeni do analizy bezpieczeństwa, zdarzenia śródmiąższowe-choroby płuc rozwinęły się tylko w 16 (2,6%), z których 3 (0,5%) zmarło.
Podsumowując, badanie to pokazuje, że terapia pierwszego rzutu z gefitinibem w porównaniu z paklitakselem karboplatyną przedłuża czas przeżycia wolnego od progresji, zwiększa obiektywny wskaźnik odpowiedzi i poprawia jakość życia u klinicznie wybranych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Obecność mutacji EGFR była silnym czynnikiem prognostycznym wydłużonego czasu przeżycia wolnego od progresji z gefitynibem w porównaniu z paklitakselem z karboplatyną oraz korzyści gefitynibu w odniesieniu do obiektywnego odsetka odpowiedzi, co wskazuje, że u pacjentów, u których mutacja EGFR była zidentyfikowane najbardziej skorzystają na terapii pierwszego rzutu z gefitynibem.
[więcej w: bioenergoterapeuta warszawa, aerodesin 2000 karta charakterystyki, frazes tarnów ]

 1. Drop Stone
  11 stycznia 2019

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 2. Fabian
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: poradnia zdrowia psychicznego poznań[…]

 3. Józef
  15 stycznia 2019

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 4. Kill Switch
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wrocław catering dietetyczny[…]

 5. Fabian
  19 stycznia 2019

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 6. Hog Butcher
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: okulista Pszczyna[…]

 7. Nicola
  23 stycznia 2019

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki bioenergoterapeuta warszawa frazes tarnów

Posted by on 1 września 2019

Szybkość obiektywnej odpowiedzi na gefitynib pierwszego rzutu w naszym badaniu jest podobna do częstości stwierdzonych w innych badaniach, w których pacjenci zostali wybrani zgodnie ze stanem mutacji EGFR, w tym pacjenci w krajach zachodnich 10,12,28 Sequist et al. badani pacjenci (wybrani na podstawie charakterystyki klinicznej) pod kątem mutacji EGFR i zgłosili obiektywną odpowiedź na poziomie 54,8% wśród 31 pacjentów leczonych gefitynibem, którzy byli dodatnie pod względem mutacji EGFR, z których tylko 2 stanowili Azjaci12. w naszym badaniu obiektywne wskaźniki odpowiedzi u pacjentów bez mutacji EGFR były niższe niż oczekiwano, biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych badań.16,29 Jednym z możliwych wyjaśnień jest nasze zastosowanie ARMS, bardziej czułej techniki wykrywania mutacji EGFR.21,22 Kiedy Zhu i in. ARMS wykorzystał do reanalizy 148 próbek, które wcześniej zostały sklasyfikowane jako negatywne pod względem mutacji EGFR, odkryli 11 nowych próbek z mutacjami eksonu 1930. Innym możliwym wyjaśnieniem jest to, że badania, które wykazały wyższy odsetek odpowiedzi u pacjentów z mutacją ujemną, nie zawsze były przeprowadzane w wcześniej nieleczeni pacjenci. Stan mutacji-negatywny, który jest określony w próbce diagnostycznej uzyskanej w czasie początkowej prezentacji, może zmieniać się podczas następnej progresji guza lub podczas chemioterapii. Nasze odkrycia sugerują, że zawsze, gdy jest to możliwe, status mutacji EGFR należy ustalić przed początkowym leczeniem gruczolakoraka płucnego. Pochodzenie etniczne, palenie tytoniu i wyniki histologiczne pomagają zidentyfikować pacjentów, którzy mają wysokie prawdopodobieństwo mutacji EGFR; w tym badaniu 59,7% guzów w klinicznie wybranej populacji miało mutacje EGFR, w porównaniu z 12,1% i 14,8% w niewyselekcjonowanych populacjach ISEL i Iressa w badaniu NSCLC Trial Evaluation Response and Survival versus Taxotere (INTEREST, NCT00076388) odpowiednio 2, 27
Skuteczność gefitinibu obserwowanego w tym badaniu była powiązana z mniejszą częstością występowania łysienia, nudności, wymiotów, objawów neurotoksycznych i mielosupresji niż obserwowanych w przypadku paklitakselu z karboplatyną. Spośród 607 pacjentów, którzy otrzymali gefitinib i którzy zostali włączeni do analizy bezpieczeństwa, zdarzenia śródmiąższowe-choroby płuc rozwinęły się tylko w 16 (2,6%), z których 3 (0,5%) zmarło.
Podsumowując, badanie to pokazuje, że terapia pierwszego rzutu z gefitinibem w porównaniu z paklitakselem karboplatyną przedłuża czas przeżycia wolnego od progresji, zwiększa obiektywny wskaźnik odpowiedzi i poprawia jakość życia u klinicznie wybranych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Obecność mutacji EGFR była silnym czynnikiem prognostycznym wydłużonego czasu przeżycia wolnego od progresji z gefitynibem w porównaniu z paklitakselem z karboplatyną oraz korzyści gefitynibu w odniesieniu do obiektywnego odsetka odpowiedzi, co wskazuje, że u pacjentów, u których mutacja EGFR była zidentyfikowane najbardziej skorzystają na terapii pierwszego rzutu z gefitynibem.
[więcej w: bioenergoterapeuta warszawa, aerodesin 2000 karta charakterystyki, frazes tarnów ]

 1. Drop Stone
  11 stycznia 2019

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 2. Fabian
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: poradnia zdrowia psychicznego poznań[…]

 3. Józef
  15 stycznia 2019

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 4. Kill Switch
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wrocław catering dietetyczny[…]

 5. Fabian
  19 stycznia 2019

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 6. Hog Butcher
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: okulista Pszczyna[…]

 7. Nicola
  23 stycznia 2019

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki bioenergoterapeuta warszawa frazes tarnów