Posted by on 23 września 2018

W takim przypadku nie ograniczamy się jednak do usunięcia zrostów w przekonaniu, ze tu tkwiła prawdopodobnie przyczyna niedrożności, lecz badamy dalej stosunki anatomiczne. Polecamy asystującemu unieść oburęcznie sieć i poprzecznicę i odszukujemy najpierw pętlę doprowadzającą jelita czczego; za długa pętla może po nadmiernym jej wypełnieniu się zawartością zacisnąć pętlę odprowadzającą. W takich okolicznościach tworzymy przetokę pomiędzy obiema pętlami (bok do boku). Za długa pętla może również ulec uwięźnięciu pomiędzy zespoleniem żołądkowo-jelitowym, tylną ścianą jamy brzusznej a krezką poprzecznicy; po uwolnieniu pętli przymocowujemy ją do tylnej ściany jamy brzusznej kilkoma szwami surowicówko-surowicówkowymi. [hasła pokrewne: nerwiak zarodkowy, aquavibron zabieg, kapsuła spa ]

Powiązane tematy z artykułem: aquavibron zabieg kapsuła spa nerwiak zarodkowy

Posted by on 23 września 2018

W takim przypadku nie ograniczamy się jednak do usunięcia zrostów w przekonaniu, ze tu tkwiła prawdopodobnie przyczyna niedrożności, lecz badamy dalej stosunki anatomiczne. Polecamy asystującemu unieść oburęcznie sieć i poprzecznicę i odszukujemy najpierw pętlę doprowadzającą jelita czczego; za długa pętla może po nadmiernym jej wypełnieniu się zawartością zacisnąć pętlę odprowadzającą. W takich okolicznościach tworzymy przetokę pomiędzy obiema pętlami (bok do boku). Za długa pętla może również ulec uwięźnięciu pomiędzy zespoleniem żołądkowo-jelitowym, tylną ścianą jamy brzusznej a krezką poprzecznicy; po uwolnieniu pętli przymocowujemy ją do tylnej ściany jamy brzusznej kilkoma szwami surowicówko-surowicówkowymi. [hasła pokrewne: nerwiak zarodkowy, aquavibron zabieg, kapsuła spa ]

Powiązane tematy z artykułem: aquavibron zabieg kapsuła spa nerwiak zarodkowy