Posted by on 19 września 2018

Z przewlekłych zakażeń swoistych w powstawaniu chorób narządu krążenia tak organicznych, jak i czynnościowych główną rolę odgrywają zakażenia kiłowe i gruźlicze. Kiła wywołuje zmiany przede wszystkim w tętnicy głównej (zapalenie kiłowe tętnicy głównej, mesnortitis luetica) oraz na jej zastawkach (niedomykaIność kiłowa, insufficientia vv. sfmilunarium aortae luetica), pogarszając przy tym bardzo często ukrwienie serca przez zwężenie jego tętnic wieńcowych w miejscu ich odejścia. Nieco rzadziej na tle zakażenia kiłowego powstają zmiany w samym mięśniu sercowym, mianowicie kilaki (myocarditis gummosa) oraz swoiste zapalenie mięśnia rozlane albo ograniczone (myocarditis luetica dillusa s. circumscripta). Kiłowe zakażenie matki może wywoływać kiłę wrodzoną narządu krążenia płodu, najczęściej usadowioną wtedy w mięśniu sercowym. Zakażenie gruźlicze wywołuje przede wszystkim zmiany zapalne osierdzia (pericardiiis tuberculosa) ora z wiedzie do zrostów osierdziowych. Przewlekłe zakażenie gośćcowe bywa przyczyną zmian w narządzie krążenia o wiele rzadziej niż ostre. Bardzo często przyczyną chorób narządu krążenia są przewlekłe samozatrucia (autointoxicatio) lub zatrucie z zewnątrz (intoxicatio exogenes ). Spośród samozatruć do chorób narządu krążenia wiodą zaburzenia przemiany materii, zwłaszcza skaza dnawa (diathesis urica), otyłość (obesitas ), cukrzyca (diabetes mellitus), skaza szczawianowa (diathesis oxalurica) i in. zakłócenia hormonalne, mianowicie nadtarczyczność (thyreotoxicosis), upośledzenie czynności gruczołów płciowych (hypohormonosis genitalis) lub zmieniona chorobliwie ich czynność (dyshormonosis genitalis) i inne, zatrucia na tle przewlekłej żółtaczki (icterus chronicus), przewlekłego, rozlanego zapalenia kłębków nerkowych (glomerulonephritis chronica), zwłaszcza w okresie marskim choroby 1 m. [podobne: nerwica zoladka objawy, punkty refleksyjne na stopach, pro ana przepisy ]

Powiązane tematy z artykułem: nerwica zoladka objawy pro ana przepisy punkty refleksyjne na stopach

Posted by on 19 września 2018

Z przewlekłych zakażeń swoistych w powstawaniu chorób narządu krążenia tak organicznych, jak i czynnościowych główną rolę odgrywają zakażenia kiłowe i gruźlicze. Kiła wywołuje zmiany przede wszystkim w tętnicy głównej (zapalenie kiłowe tętnicy głównej, mesnortitis luetica) oraz na jej zastawkach (niedomykaIność kiłowa, insufficientia vv. sfmilunarium aortae luetica), pogarszając przy tym bardzo często ukrwienie serca przez zwężenie jego tętnic wieńcowych w miejscu ich odejścia. Nieco rzadziej na tle zakażenia kiłowego powstają zmiany w samym mięśniu sercowym, mianowicie kilaki (myocarditis gummosa) oraz swoiste zapalenie mięśnia rozlane albo ograniczone (myocarditis luetica dillusa s. circumscripta). Kiłowe zakażenie matki może wywoływać kiłę wrodzoną narządu krążenia płodu, najczęściej usadowioną wtedy w mięśniu sercowym. Zakażenie gruźlicze wywołuje przede wszystkim zmiany zapalne osierdzia (pericardiiis tuberculosa) ora z wiedzie do zrostów osierdziowych. Przewlekłe zakażenie gośćcowe bywa przyczyną zmian w narządzie krążenia o wiele rzadziej niż ostre. Bardzo często przyczyną chorób narządu krążenia są przewlekłe samozatrucia (autointoxicatio) lub zatrucie z zewnątrz (intoxicatio exogenes ). Spośród samozatruć do chorób narządu krążenia wiodą zaburzenia przemiany materii, zwłaszcza skaza dnawa (diathesis urica), otyłość (obesitas ), cukrzyca (diabetes mellitus), skaza szczawianowa (diathesis oxalurica) i in. zakłócenia hormonalne, mianowicie nadtarczyczność (thyreotoxicosis), upośledzenie czynności gruczołów płciowych (hypohormonosis genitalis) lub zmieniona chorobliwie ich czynność (dyshormonosis genitalis) i inne, zatrucia na tle przewlekłej żółtaczki (icterus chronicus), przewlekłego, rozlanego zapalenia kłębków nerkowych (glomerulonephritis chronica), zwłaszcza w okresie marskim choroby 1 m. [podobne: nerwica zoladka objawy, punkty refleksyjne na stopach, pro ana przepisy ]

Powiązane tematy z artykułem: nerwica zoladka objawy pro ana przepisy punkty refleksyjne na stopach