Posted by on 14 września 2018

Ostatnie badania pokazują, że trening komputerowy wzmacnia funkcje poznawcze w schizofrenii; ponadto stwierdzono, że socjalizacja poprawia funkcje poznawcze. Powszechnie uważa się, że nie-społeczne remediacje poznawcze z wykorzystaniem ćwiczeń komputerowych byłyby warunkiem wstępnym dla korzyści terapeutycznych ze społecznego treningu poznawczego. Jednak możliwe jest również, że interakcje społeczne same w sobie wzmacniają nie-społeczne funkcje poznawcze; ta możliwość była rzadko badana u pacjentów ze schizofrenią. W tym badaniu pilotażowym badano wpływ komputerowego treningu neurokognitywnego, a także interakcji społecznych, zarówno z rówieśnikiem (PSI), jak i bez niego (N-PSI). Postawiliśmy hipotezę, że PSI poprawi wydajność poznawczą podczas komputerowych ćwiczeń w schizofrenii, w porównaniu z N-PSI. Szesnastu dorosłych uczestników, u których zdiagnozowano schizofrenię lub zaburzenie schizoafektywne uczestniczących w trwaj ącym badaniu terapii poznawczo-wzmacniającej, ukończyło kilka skomputeryzowanych sesji szkoleniowych z neurokognitywnym leczeniem (Orientation Remedial Module ? lub ORM), z udziałem rówieśników lub bez rówieśników. Zaobserwowaliśmy znaczącą interakcję pomiędzy efektem PSI a wydajnością na różnych ćwiczeniach kognitywnych (p <0,05). Dokładniej, gdy pacjenci wykonywali sesję z PSI, wykazywali lepsze wyniki poznawcze niż przy N-PSI w ćwiczeniu ORM, które zapewnia trening szybkości przetwarzania, czujności i czasu reakcji (standardowy Attention Reaction Conditioner lub ARC) (p <0,05). 0,01, skorygowany). PSI nie wpłynęły znacząco na inne dziedziny kognitywne, takie jak wykrywanie celów i koncentracja przestrzenna. Nasze odkrycia sugerują, że PSI może poprawić wydajność poznawczą, taką jak szybkość przetwarzania, podczas skomputeryzowanego treningu kognitywnego w schizofrenii. Dodatkowe badania nad wpływem PSI podczas remediacji poznawczej s potrzebne do dalszej oceny tej hipotezy. [przypisy: kapsuła spa, siłownia warszawa włochy, korekta małżowin usznych ]

Powiązane tematy z artykułem: kapsuła spa korekta małżowin usznych siłownia warszawa włochy

Posted by on 14 września 2018

Ostatnie badania pokazują, że trening komputerowy wzmacnia funkcje poznawcze w schizofrenii; ponadto stwierdzono, że socjalizacja poprawia funkcje poznawcze. Powszechnie uważa się, że nie-społeczne remediacje poznawcze z wykorzystaniem ćwiczeń komputerowych byłyby warunkiem wstępnym dla korzyści terapeutycznych ze społecznego treningu poznawczego. Jednak możliwe jest również, że interakcje społeczne same w sobie wzmacniają nie-społeczne funkcje poznawcze; ta możliwość była rzadko badana u pacjentów ze schizofrenią. W tym badaniu pilotażowym badano wpływ komputerowego treningu neurokognitywnego, a także interakcji społecznych, zarówno z rówieśnikiem (PSI), jak i bez niego (N-PSI). Postawiliśmy hipotezę, że PSI poprawi wydajność poznawczą podczas komputerowych ćwiczeń w schizofrenii, w porównaniu z N-PSI. Szesnastu dorosłych uczestników, u których zdiagnozowano schizofrenię lub zaburzenie schizoafektywne uczestniczących w trwaj ącym badaniu terapii poznawczo-wzmacniającej, ukończyło kilka skomputeryzowanych sesji szkoleniowych z neurokognitywnym leczeniem (Orientation Remedial Module ? lub ORM), z udziałem rówieśników lub bez rówieśników. Zaobserwowaliśmy znaczącą interakcję pomiędzy efektem PSI a wydajnością na różnych ćwiczeniach kognitywnych (p <0,05). Dokładniej, gdy pacjenci wykonywali sesję z PSI, wykazywali lepsze wyniki poznawcze niż przy N-PSI w ćwiczeniu ORM, które zapewnia trening szybkości przetwarzania, czujności i czasu reakcji (standardowy Attention Reaction Conditioner lub ARC) (p <0,05). 0,01, skorygowany). PSI nie wpłynęły znacząco na inne dziedziny kognitywne, takie jak wykrywanie celów i koncentracja przestrzenna. Nasze odkrycia sugerują, że PSI może poprawić wydajność poznawczą, taką jak szybkość przetwarzania, podczas skomputeryzowanego treningu kognitywnego w schizofrenii. Dodatkowe badania nad wpływem PSI podczas remediacji poznawczej s potrzebne do dalszej oceny tej hipotezy. [przypisy: kapsuła spa, siłownia warszawa włochy, korekta małżowin usznych ]

Powiązane tematy z artykułem: kapsuła spa korekta małżowin usznych siłownia warszawa włochy