Posted by on 1 września 2019

Wszystkie testy Roche przeprowadzono przy użyciu systemu Elecsys 2010 (Roche Diagnostics): Troponina T (czwarta generacja) z granicą wykrywalności wynoszącą 0,01 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia poniżej 0,01 .g na litr, oraz współczynnik zmienności mniejszy niż 10% przy 0,035 .g na litr; Wysokoczułościowa troponina T z granicą wykrywalności wynoszącą 0,002 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia 0,014 .g na litr i współczynnik zmienności mniejszy niż 10% przy 0,013 .g na litr; i Troponina I z granicą wykrywalności wynoszącą 0,10 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia 0,16 .g na litr i współczynnik zmienności mniejszy niż 10% przy 0,30 .g na litr, jak określił producent. Test Siemens Troponin I Ultra przeprowadzono przy użyciu systemu immunologicznego testu ADVIA Centaur (Siemens), z granicą wykrywalności wynoszącą 0,006 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia 0,04 .g na litr i współczynnik zmienności mniej niż 10% przy 0,03 .g na litr, zgodnie ze specyfikacją producenta. 20,21 CK-MB i mioglobinę mierzono za pomocą oznaczeń immunologicznych (CK-MB za pomocą oznaczenia masy) (Elecsys 2010, Roche Diagnostics). Wskaźnik filtracji kłębuszkowej obliczono za pomocą skróconej modyfikacji diety w formule choroby nerek.
Analiza statystyczna
Zmienne ciągłe przedstawiono jako średnie (. SD) lub mediany (z przedziałem międzykwartylowym), a zmienne kategoryczne jako liczby i wartości procentowe. Zmienne ciągłe porównano z użyciem testu U Manna-Whitneya i zmiennych jakościowych za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona. Opracowano krzywe charakterystyk operacyjnych (ROC) w celu oceny czułości i swoistości pomiarów troponiny sercowej uzyskanych w określonych momentach w pięciu testach i porównania ich zdolności do diagnozy ostrego zawału mięśnia sercowego. Regresja logistyczna została wykorzystana do połączenia poziomów troponiny sercowej podczas prezentacji z wczesnymi zmianami poziomów troponiny sercowej. Porównanie obszarów pod krzywymi ROC (AUC) przeprowadzono zgodnie z zaleceniami DeLonga i wsp.22. Wszystkie testy hipotezy były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wszystkie analizy statystyczne zostały wykonane przy użyciu SPSS dla Windows, wersja 15.0 (SPSS) i oprogramowanie MedCalc, wersja 9.6.4.0 (MedCalc).
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wartości wyjściowe ze wszystkich pięciu testów były dostępne dla 718 z 786 kolejnych pacjentów; wartości dla mniej niż pięciu testów były dostępne dla pozostałych 68 pacjentów. Wyjściową charakterystykę 718 pacjentów z podejrzeniem ostrego zawału serca przedstawiono w tabeli 1. Ostatecznym rozpoznaniem był ostry zawał mięśnia sercowego u 17% pacjentów, niestabilna dławica piersiowa w 16%, objawy kardiologiczne z przyczyn innych niż choroba wieńcowa w 13% , niekardiologiczne przyczyny w 46%, a objawy nieznanego pochodzenia w 8%.
Dokładność diagnostyczna poziomów troponiny sercowej podczas prezentacji
Ryc. 1. Ryc. 1. Poziomy troponin sercowych w prezentacji, zgodnie z oceną czterech czułych testów i standardowego testu, według ostatecznej diagnozy
[więcej w: aerodesin 2000 karta charakterystyki, kasowski rzeszów, woda z ogórków kiszonych ]

 1. The Dude
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: usg żył kończyn dolnych[…]

 2. Blister
  19 stycznia 2019

  Bzdety piszecie i tyle

 3. Krystian
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usg Kraków[…]

 4. Shooter
  23 stycznia 2019

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki kasowski rzeszów woda z ogórków kiszonych

Posted by on 1 września 2019

Wszystkie testy Roche przeprowadzono przy użyciu systemu Elecsys 2010 (Roche Diagnostics): Troponina T (czwarta generacja) z granicą wykrywalności wynoszącą 0,01 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia poniżej 0,01 .g na litr, oraz współczynnik zmienności mniejszy niż 10% przy 0,035 .g na litr; Wysokoczułościowa troponina T z granicą wykrywalności wynoszącą 0,002 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia 0,014 .g na litr i współczynnik zmienności mniejszy niż 10% przy 0,013 .g na litr; i Troponina I z granicą wykrywalności wynoszącą 0,10 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia 0,16 .g na litr i współczynnik zmienności mniejszy niż 10% przy 0,30 .g na litr, jak określił producent. Test Siemens Troponin I Ultra przeprowadzono przy użyciu systemu immunologicznego testu ADVIA Centaur (Siemens), z granicą wykrywalności wynoszącą 0,006 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia 0,04 .g na litr i współczynnik zmienności mniej niż 10% przy 0,03 .g na litr, zgodnie ze specyfikacją producenta. 20,21 CK-MB i mioglobinę mierzono za pomocą oznaczeń immunologicznych (CK-MB za pomocą oznaczenia masy) (Elecsys 2010, Roche Diagnostics). Wskaźnik filtracji kłębuszkowej obliczono za pomocą skróconej modyfikacji diety w formule choroby nerek.
Analiza statystyczna
Zmienne ciągłe przedstawiono jako średnie (. SD) lub mediany (z przedziałem międzykwartylowym), a zmienne kategoryczne jako liczby i wartości procentowe. Zmienne ciągłe porównano z użyciem testu U Manna-Whitneya i zmiennych jakościowych za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona. Opracowano krzywe charakterystyk operacyjnych (ROC) w celu oceny czułości i swoistości pomiarów troponiny sercowej uzyskanych w określonych momentach w pięciu testach i porównania ich zdolności do diagnozy ostrego zawału mięśnia sercowego. Regresja logistyczna została wykorzystana do połączenia poziomów troponiny sercowej podczas prezentacji z wczesnymi zmianami poziomów troponiny sercowej. Porównanie obszarów pod krzywymi ROC (AUC) przeprowadzono zgodnie z zaleceniami DeLonga i wsp.22. Wszystkie testy hipotezy były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wszystkie analizy statystyczne zostały wykonane przy użyciu SPSS dla Windows, wersja 15.0 (SPSS) i oprogramowanie MedCalc, wersja 9.6.4.0 (MedCalc).
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wartości wyjściowe ze wszystkich pięciu testów były dostępne dla 718 z 786 kolejnych pacjentów; wartości dla mniej niż pięciu testów były dostępne dla pozostałych 68 pacjentów. Wyjściową charakterystykę 718 pacjentów z podejrzeniem ostrego zawału serca przedstawiono w tabeli 1. Ostatecznym rozpoznaniem był ostry zawał mięśnia sercowego u 17% pacjentów, niestabilna dławica piersiowa w 16%, objawy kardiologiczne z przyczyn innych niż choroba wieńcowa w 13% , niekardiologiczne przyczyny w 46%, a objawy nieznanego pochodzenia w 8%.
Dokładność diagnostyczna poziomów troponiny sercowej podczas prezentacji
Ryc. 1. Ryc. 1. Poziomy troponin sercowych w prezentacji, zgodnie z oceną czterech czułych testów i standardowego testu, według ostatecznej diagnozy
[więcej w: aerodesin 2000 karta charakterystyki, kasowski rzeszów, woda z ogórków kiszonych ]

 1. The Dude
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: usg żył kończyn dolnych[…]

 2. Blister
  19 stycznia 2019

  Bzdety piszecie i tyle

 3. Krystian
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usg Kraków[…]

 4. Shooter
  23 stycznia 2019

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki kasowski rzeszów woda z ogórków kiszonych