Veterans Affairs Diabetes Trial – Korekty

Wrz. 1, 2019 by

Dodatek dodatkowy, w którym dostarczyliśmy dodatkowe informacje związane z naszym artykułem (wydanie z 8 stycznia) zawiera pewne błędy. Zarówno w dodatku 1, jak i dodatku 2, nagłówek 6-letni wskaźnik zdarzeń

Fluwastatyna i zdarzenia okołooperacyjne u pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym ad

Wrz. 1, 2019 by

Chirurgiczna odpowiedź na stres wywołuje wzrost katecholaminy, z towarzyszącym jej stresem hemodynamicznym, skurczem naczyń, zmniejszoną aktywnością fibrynolityczną, aktywacją płytek krwi i wynikającą z tego nadwzrocznością3. Procesy zapalne w makrofagach ogólnych

Rekonstytucja hematopoezy po chemioterapii wysokimi dawkami przez autologiczne komórki progenitorowe wytworzone ex Vivo czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Ośmiu pacjentów miało zapalenie jamy ustnej o stopniu od II do IV (zgodnie z systemem klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia) po chemioterapii wysokimi dawkami wymagającej całkowitego żywienia pozajelitowego przez medianę 5