Wczesna diagnoza zawału mięśnia sercowego z czułymi testami na troponinę sercową czesc 4

Maj. 28, 2018 by

Wszystkie testy Roche przeprowadzono przy użyciu systemu Elecsys 2010 (Roche Diagnostics): Troponina T (czwarta generacja) z granicą wykrywalności wynoszącą 0,01 .g na litr, 99-percentylowy punkt odcięcia poniżej 0,01 .g na

Wczesna diagnoza zawału mięśnia sercowego z czułymi testami na troponinę sercową cd

Maj. 28, 2018 by

W przypadku braku porozumienia co do diagnozy, sprawy zostały rozpatrzone i rozstrzygnięte w związku z trzecim kardiologiem. Ostry zawał mięśnia sercowego został określony zgodnie z aktualnymi wytycznymi.4 W skrócie, ostry

Narażenie na niską dawkę promieniowania jonizującego z procedur obrazowania medycznego cd

Maj. 28, 2018 by

W rzadkich przypadkach, w których określiliśmy niespecyficzne kody CPT związane ze skanowaniem CT (np. CPT 76497, procedura CT nienotowana na liście ), fluoroskopia (np. CPT 76496, procedura fluoroskopii niewymieniona w

Ablacja częstotliwości radiowej w przełyku Barretta

Maj. 28, 2018 by

Shaheen i in. (Wydanie z 28 maja) raport na temat ablacji częstotliwości radiowej endoskopowego, nie-guzkowego, dysplastycznego przełyku Barretta w porównaniu z pozorowaną procedurą. Niestety, artykuł ten pomija wszelkie informacje dotyczące