Jame brzuszna otwieramy w miejscu poprzedniego ciecia

wrz. 15, 2019 by

Badamy równiez petle odprowadzajaca jelita czczego

wrz. 14, 2019 by

Zródlem wewnetrznego pochodzenia cholesterolu moga byc krwinki czerwone

wrz. 13, 2019 by

Źródłem wewnętrznego pochodzenia cholesterolu mogą być krwinki czerwone, które rozpadając, się uwalniają znajdujący się w nich lipid. Rozpadem krwinek czerwonych można tłumaczyć zwiększoną zawartość cholesterolu we krwi odpływającej ze śledziony,

Znaczenie lipidów

wrz. 13, 2019 by

Znaczenie lipidów Lipidy posiadają duże znaczenie dla różnych czynności ustroju, pozbawienie zaś zupełne zwierzęcia pokarmowych lipidów prowadzi do jego śmierci. Młode szczury na dietach bez cholesterolu przestają rosnąć, można zaś

Kepki zólte sa to zlogi lipidowe, które powstaja zazwyczaj na powiekach

wrz. 12, 2019 by

Kępki żółte są to złogi lipidowe, które powstają zazwyczaj na powiekach. Mogą jednak powstawać i w innych miejscach ustroju, a mianowicie na skórze lub w stawach dotkniętych dną jako tzw.

OBJAWY PODMIOTOWE

wrz. 10, 2019 by

OBJAWY PODMIOTOWE. Skargi chorych dotyczą najczęściej przede wszystkim narządu krążenia. Nieraz wszakże na początku choroby odczuwają chorzy dolegliwości tylko w zakresie innych narządów tak, iż uważają siebie za chorych na

Wplyw wzajemnych oddzialywan spolecznych na wydajnosc podczas skomputeryzowanej terapii remediacyjnej poznawczej u pacjentów z wczesna schizofrenia: badanie pilotazowe

wrz. 6, 2019 by

Ostatnie badania pokazują, że trening komputerowy wzmacnia funkcje poznawcze w schizofrenii; ponadto stwierdzono, że socjalizacja poprawia funkcje poznawcze. Powszechnie uważa się, że nie-społeczne remediacje poznawcze z wykorzystaniem ćwiczeń komputerowych byłyby

Szkolenie z samoregulacji hemoencefalografii i jej wplyw na funkcje poznawcze: Badanie ze schizofrenia i zdrowymi uczestnikami

wrz. 6, 2019 by

Upośledzenie funkcji poznawczych w schizofrenii jest silnie skorelowane z wynikiem czynnościowym i odsetkiem wyleczeń bez zatwierdzenia leczenia farmakologicznego. Neurofeedback pojawił się jako niefarmakologiczne podejście do wzmocnienia neuroplastyczności, polegające na indukowaniu

Afamelanotyd dla protoporfirii erytropoetycznej AD 2

wrz. 5, 2019 by

Badania te wykazały, że afamelanotyd ma dopuszczalny profil zdarzeń niepożądanych i umożliwia pacjentom z erytropoetyczną protoporfirią bardziej bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne bez bólu z powodu fototoksyczności. Tutaj opisujemy wyniki

Trajektorie funkcji płuc prowadzące do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc AD 4

wrz. 3, 2019 by

Uczestnicy byli uznawani za pacjentów z POChP, jeśli mieli POChP stopnia 2 lub wyższego zgodnie z Globalną Inicjatywą na Przewlekły Obturacyjny Chorób Płuc (GOLD) system ocen; stopień 2 lub wyższy