Posted by on 1 września 2019

Dawka MVA nie miała znaczącego wpływu na wielkość odpowiedzi komórek T, mierzoną za pomocą ELISPOT (Figura 2A) lub wewnątrzkomórkowego barwienia cytokinami (Figura 2C i 2D). Analiza wielofunkcyjności potwierdziła dominację limfocytów T CD4 + wydzielających TNF-. ponad komórkami wydzielającymi interferon-. lub interleukinę-2 (Figura 2E). Komórki, które były pozytywne tylko dla interferonu-. i podwójnie pozytywnych komórek wydzielających interferon-. i TNF-. (z tymi ostatnimi związanymi z ochroną u makaków17) były największymi podgrupami odpowiedzi komórek T CD8 + (Figura 2E). Zwiększanie krótkotrwałych interwałów
Ryc. 3. Ryc. 3. Wpływ zmniejszonych odstępów czasu między pierwszymi impulsami na komórkową immunogenność. W pracy A przedstawiono wyniki zmniejszenia odstępu czasu pomiędzy szczepieniem podstawowym szczepionką ChAd3 i szczepionką przypominającą MVA do tygodnia lub 2 tygodni (w porównaniu z 3 do 10 tygodni) w dwóch grupach po ośmiu uczestników. Wyniki przedstawiono jako mediany odpowiedzi komórek T na test ELISPOT, mierzony w SFC na milion PBMC. D0 wskazuje początek przedziału czasowego prime-boost dla każdej grupy. Odpowiedzi we wszystkich trzech grupach osiągnęły maksimum w 7 dni po zwiększeniu, niezależnie od interwału prime-doładowania. Panel B pokazuje zależność między interwektem przed-dopełniaczem a szczytową odpowiedzią ELISPOT 7 dni po pobudzeniu, z niewielką ujemną korelacją między przedziałem czasu dożylnego i immunogennością szczytowej komórki T. Pokazano również indywidualne odpowiedzi ELISPOT na zsumowane pule peptydów glikoproteinowych po 7 dniach (panel C) i 28 dniach (panel D) po pobudzeniu; nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami po 7 dniach lub po 28 dniach. Czarne linie poziome wskazują wartości mediany. W tych analizach wszyscy uczestnicy otrzymali 2,5 x 1010 wirusowych cząstek szczepionki ChAd3 i dawkę przypominającą 1,5 x 108 PFU MVA.
Biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką wykazano w przypadku limfocytów T w badaniach przedklinicznych w makakach oraz w stwierdzeniu wysokiej immunogenności komórek T i immunogenności przeciwciał, nawet przy najkrótszych interwałach czasu pierwotnego dożylnego, ocenialiśmy wpływ zmniejszenia okresu tydzień lub 2 tygodnie w dwóch grupach po osiem uczestników każda. Odpowiedzi ELISPOT w obu grupach nadal osiągnęły maksimum w 7 dni po pobudzeniu (Figura 3A). Zaobserwowaliśmy niewielką ujemną korelację pomiędzy przedziałem czasu doładowania a maksymalną immunogennością komórek T wśród wszystkich uczestników (r = -0,30, P = 0,04 przez dwustronny współczynnik korelacji Spearmana) (Figura 3B). W porównaniu z medianową odpowiedzią ELISPOT w grupach, które otrzymały dawkę przypominającą MVA w odstępie tygodnia, 2 tygodni lub 3 do 10 tygodni po szczepieniu podstawkowym, nie było znaczących różnic między grupami w 7 dniu lub 28 dni po dawce MVA (Figura 3C i 3D).
Analiza odpowiedzi przeciwciał wykazała, że zmniejszenie przedziału prime-doładowania spowodowało spadek maksymalnego miana IgG po dawce MVA (P <0,05 dla wszystkich porównań) (Fig. S4A w dodatkowym dodatku). Dodatkowe komórkowe i humoralne analizy immunologiczne opisano w Dodatku Uzupełniającym.
Dyskusja
Zdolność do zwiększania MVA, szczególnie w celu zwiększenia odpowiedzi limfocytów T, opisano przedklinicznie i klinicznie dla kandydatów na szczepionki skierowanych przeciwko kilku chorobom18-22; jednakże brakuje danych dotyczących zwiększenia specyficznych dla wirusa ludzkich przeciwciał neutralizujących. W naszym badaniu ocenialiśmy taką zdolność do pobudzania w odniesieniu do szczepionki ChAd3, względnie immunogennego środka stymulującego i raportowano duże polepszenie immunogenności przeciwciał i komórek T. Stwierdzono indukcję ludzkich przeciwciał neutralizujących wirusa Ebola przy znacznych mianach poprzez zwiększenie dawki, co korelowało z ogólną zwiększoną intensywnością mian przeciwciał w testach ELISA IgG. Przeciwciała przeciw szczepowi Sudańskie glikoproteiny wirusa Ebola wykryto również po podwyższeniu, chociaż na niskim poziomie. Indukcja odpowiedzi na szczep Sudanu jest ważnym czynnikiem dla przyszłej kontroli epidemii. Znaleźliśmy również akceptowalny profil bezpieczeństwa dla MVA w dwóch dawkach i we wszystkich interwałach, które ocenialiśmy. Stwierdziliśmy, że wzmocnienie może być immunogenne dla przeciwciał i limfocytów T w odstępach czasu pierwotnego zwiększenia do tygodnia. Takie schematy krótkotrwałe mogą ułatwić wdrożenie szczepionki w warunkach epidemii, w których wymagana jest zarówno szybka, jak i trwała skuteczność szczepionki.
Pojedyncza dawka szczepionki ChAd3 wywoływała jednolitą ochronę krótko po szczepieniu i częściową długoterminową ochronę u makaków.11 U ludzi szczepionka ChAd3 indukowała poziomy IgG anty-ZEBOV i przeciwciał neutralizujących wirusa, które były podobne do poziomów w rVSV Badanie szczepień pierścieniowych typu -BOBOV
[podobne: frazes tarnów, kapsuła spa, grepol ]

 1. Little General
  15 stycznia 2019

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 2. Shooter
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: strzykawki[…]

 3. Zesty Dragon
  19 stycznia 2019

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 4. Grzegorz
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: ośrodek dla alkoholików[…]

 5. Liliana
  23 stycznia 2019

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

Powiązane tematy z artykułem: frazes tarnów grepol kapsuła spa

Posted by on 1 września 2019

Dawka MVA nie miała znaczącego wpływu na wielkość odpowiedzi komórek T, mierzoną za pomocą ELISPOT (Figura 2A) lub wewnątrzkomórkowego barwienia cytokinami (Figura 2C i 2D). Analiza wielofunkcyjności potwierdziła dominację limfocytów T CD4 + wydzielających TNF-. ponad komórkami wydzielającymi interferon-. lub interleukinę-2 (Figura 2E). Komórki, które były pozytywne tylko dla interferonu-. i podwójnie pozytywnych komórek wydzielających interferon-. i TNF-. (z tymi ostatnimi związanymi z ochroną u makaków17) były największymi podgrupami odpowiedzi komórek T CD8 + (Figura 2E). Zwiększanie krótkotrwałych interwałów
Ryc. 3. Ryc. 3. Wpływ zmniejszonych odstępów czasu między pierwszymi impulsami na komórkową immunogenność. W pracy A przedstawiono wyniki zmniejszenia odstępu czasu pomiędzy szczepieniem podstawowym szczepionką ChAd3 i szczepionką przypominającą MVA do tygodnia lub 2 tygodni (w porównaniu z 3 do 10 tygodni) w dwóch grupach po ośmiu uczestników. Wyniki przedstawiono jako mediany odpowiedzi komórek T na test ELISPOT, mierzony w SFC na milion PBMC. D0 wskazuje początek przedziału czasowego prime-boost dla każdej grupy. Odpowiedzi we wszystkich trzech grupach osiągnęły maksimum w 7 dni po zwiększeniu, niezależnie od interwału prime-doładowania. Panel B pokazuje zależność między interwektem przed-dopełniaczem a szczytową odpowiedzią ELISPOT 7 dni po pobudzeniu, z niewielką ujemną korelacją między przedziałem czasu dożylnego i immunogennością szczytowej komórki T. Pokazano również indywidualne odpowiedzi ELISPOT na zsumowane pule peptydów glikoproteinowych po 7 dniach (panel C) i 28 dniach (panel D) po pobudzeniu; nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami po 7 dniach lub po 28 dniach. Czarne linie poziome wskazują wartości mediany. W tych analizach wszyscy uczestnicy otrzymali 2,5 x 1010 wirusowych cząstek szczepionki ChAd3 i dawkę przypominającą 1,5 x 108 PFU MVA.
Biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką wykazano w przypadku limfocytów T w badaniach przedklinicznych w makakach oraz w stwierdzeniu wysokiej immunogenności komórek T i immunogenności przeciwciał, nawet przy najkrótszych interwałach czasu pierwotnego dożylnego, ocenialiśmy wpływ zmniejszenia okresu tydzień lub 2 tygodnie w dwóch grupach po osiem uczestników każda. Odpowiedzi ELISPOT w obu grupach nadal osiągnęły maksimum w 7 dni po pobudzeniu (Figura 3A). Zaobserwowaliśmy niewielką ujemną korelację pomiędzy przedziałem czasu doładowania a maksymalną immunogennością komórek T wśród wszystkich uczestników (r = -0,30, P = 0,04 przez dwustronny współczynnik korelacji Spearmana) (Figura 3B). W porównaniu z medianową odpowiedzią ELISPOT w grupach, które otrzymały dawkę przypominającą MVA w odstępie tygodnia, 2 tygodni lub 3 do 10 tygodni po szczepieniu podstawkowym, nie było znaczących różnic między grupami w 7 dniu lub 28 dni po dawce MVA (Figura 3C i 3D).
Analiza odpowiedzi przeciwciał wykazała, że zmniejszenie przedziału prime-doładowania spowodowało spadek maksymalnego miana IgG po dawce MVA (P <0,05 dla wszystkich porównań) (Fig. S4A w dodatkowym dodatku). Dodatkowe komórkowe i humoralne analizy immunologiczne opisano w Dodatku Uzupełniającym.
Dyskusja
Zdolność do zwiększania MVA, szczególnie w celu zwiększenia odpowiedzi limfocytów T, opisano przedklinicznie i klinicznie dla kandydatów na szczepionki skierowanych przeciwko kilku chorobom18-22; jednakże brakuje danych dotyczących zwiększenia specyficznych dla wirusa ludzkich przeciwciał neutralizujących. W naszym badaniu ocenialiśmy taką zdolność do pobudzania w odniesieniu do szczepionki ChAd3, względnie immunogennego środka stymulującego i raportowano duże polepszenie immunogenności przeciwciał i komórek T. Stwierdzono indukcję ludzkich przeciwciał neutralizujących wirusa Ebola przy znacznych mianach poprzez zwiększenie dawki, co korelowało z ogólną zwiększoną intensywnością mian przeciwciał w testach ELISA IgG. Przeciwciała przeciw szczepowi Sudańskie glikoproteiny wirusa Ebola wykryto również po podwyższeniu, chociaż na niskim poziomie. Indukcja odpowiedzi na szczep Sudanu jest ważnym czynnikiem dla przyszłej kontroli epidemii. Znaleźliśmy również akceptowalny profil bezpieczeństwa dla MVA w dwóch dawkach i we wszystkich interwałach, które ocenialiśmy. Stwierdziliśmy, że wzmocnienie może być immunogenne dla przeciwciał i limfocytów T w odstępach czasu pierwotnego zwiększenia do tygodnia. Takie schematy krótkotrwałe mogą ułatwić wdrożenie szczepionki w warunkach epidemii, w których wymagana jest zarówno szybka, jak i trwała skuteczność szczepionki.
Pojedyncza dawka szczepionki ChAd3 wywoływała jednolitą ochronę krótko po szczepieniu i częściową długoterminową ochronę u makaków.11 U ludzi szczepionka ChAd3 indukowała poziomy IgG anty-ZEBOV i przeciwciał neutralizujących wirusa, które były podobne do poziomów w rVSV Badanie szczepień pierścieniowych typu -BOBOV
[podobne: frazes tarnów, kapsuła spa, grepol ]

 1. Little General
  15 stycznia 2019

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 2. Shooter
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: strzykawki[…]

 3. Zesty Dragon
  19 stycznia 2019

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 4. Grzegorz
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: ośrodek dla alkoholików[…]

 5. Liliana
  23 stycznia 2019

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

Powiązane tematy z artykułem: frazes tarnów grepol kapsuła spa