Posted by on 1 września 2019

Dystrybucja czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej była podobna we wszystkich grupach diagnostycznych. Rozkład wartości troponiny T i troponiny I, zgodnie z diagnozą rozładowania i próbkowaniem seryjnym, pokazano na Rys. 2 w Dodatku Uzupełniającym. Dokładność diagnostyczna testu czułej troponiny I
Rycina 1. Rycina 1. Dokładność diagnostyczna pojedynczego badania biomarkerów w ostrym zawale mięśnia sercowego. Pokazano krzywe charakterystyki działania odbiornika i odpowiadające im obszary pod krzywą dla podstawowych pomiarów troponiny I za pomocą czułego testu (troponina I), troponiny T, mioglobiny, kinazy kreatynowej MB i kinazy kreatynowej, w zależności od czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Pokazano również wrażliwość i specyficzność tych środków.
Figura pokazuje dokładność diagnostyczną pojedynczego pomiaru troponiny I z czułym oznaczeniem jako biomarkerem do identyfikacji zawału mięśnia sercowego, w porównaniu z konwencjonalnym pomiarem troponiny T i tradycyjnymi markerami martwicy. Biomarkery traktowano jako zmienne ciągłe i analizowano w zależności od czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Dokładność diagnostyczna czułego testu troponiny I była najwyższa, z AUC wynoszącym 0,95 u pacjentów prezentujących się w ciągu 3 godzin po wystąpieniu bólu w klatce piersiowej; wartość ta wzrosła nieznacznie, do 0,96, u pacjentów prezentujących się w ciągu 6 lub 12 godzin po wystąpieniu bólu w klatce piersiowej. Aby ocenić dokładność diagnostyczną w czasie, seryjne testy przeprowadzono w punkcie wyjściowym oraz po 3 godzinach i 6 godzinach po przyjęciu (Fig. 3 w dodatkowym dodatku).
Tabela 2. Tabela 2. Wartość dyskryminacyjna biomarkerów do diagnostyki ostrego zawału mięśnia sercowego. W celu przeprowadzenia badań różnicujących w teście wrażliwej troponiny I zastosowaliśmy miejscowo określony górny limit referencyjny wynoszący 0,04 ng na mililitr. Podczas badania przy przyjęciu czułość kliniczna dla czułego testu troponiny I wynosiła 90,7%, a swoistość wyniosła 90,2%, niezależnie od odstępu między wystąpieniem bólu w klatce piersiowej a przyjęciem (Tabela 2).
Łącznie 240 spośród 1818 pacjentów (13,2%) miało niestabilną dławicę piersiową. Spośród tych pacjentów 53 (22,1%) miało poziomy troponiny I większe niż 0,04 ng na mililitr, jak zmierzono w czułym teście. Przy użyciu tego testu do różnicowania niestabilnej dławicy piersiowej z nieklonicznym bólem w klatce piersiowej, AUC wynosiło 0,62, z ujemną wartością predykcyjną wynoszącą 84,8%.
Alternatywna definicja zawału mięśnia sercowego
Rycina 2. Rycina 2. Rozpoznanie ostrego zawału mięśnia sercowego z użyciem testu czułej troponiny I. Przedstawiono obszar pod krzywą charakterystyki działania odbiornika (AUC) dla wrażliwego testu troponiny I (troponiny I) i standardowego testu troponiny T, w zależności od czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Kryteria rozpoznania zawału mięśnia sercowego z użyciem czułego testu troponiny I wynosiły ponad 0,04 ng na mililitr w ciągu 6 godzin po przyjęciu oraz wzrost lub spadek o co najmniej 30% w poziomie. Ponadto podano liczbę pacjentów, u których rozpoznano ostry zawał mięśnia sercowego oraz liczbę pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego za pomocą pojedynczego pomiaru troponiny I (test wrażliwy) lub troponiny T dla odpowiednich punktów czasowych.
[hasła pokrewne: bioenergoterapeuta warszawa, forplyt, papryczka rybnik ]

 1. Voluntary
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie kanałowe ceny[…]

 2. Olivier
  15 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

 3. Sandra
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu salon kosmetyczny warszawa[…]

 4. Witold
  19 stycznia 2019

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

 5. Leo
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: analiza cen[…]

 6. Ewa
  23 stycznia 2019

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Powiązane tematy z artykułem: bioenergoterapeuta warszawa forplyt papryczka rybnik

Posted by on 1 września 2019

Dystrybucja czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej była podobna we wszystkich grupach diagnostycznych. Rozkład wartości troponiny T i troponiny I, zgodnie z diagnozą rozładowania i próbkowaniem seryjnym, pokazano na Rys. 2 w Dodatku Uzupełniającym. Dokładność diagnostyczna testu czułej troponiny I
Rycina 1. Rycina 1. Dokładność diagnostyczna pojedynczego badania biomarkerów w ostrym zawale mięśnia sercowego. Pokazano krzywe charakterystyki działania odbiornika i odpowiadające im obszary pod krzywą dla podstawowych pomiarów troponiny I za pomocą czułego testu (troponina I), troponiny T, mioglobiny, kinazy kreatynowej MB i kinazy kreatynowej, w zależności od czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Pokazano również wrażliwość i specyficzność tych środków.
Figura pokazuje dokładność diagnostyczną pojedynczego pomiaru troponiny I z czułym oznaczeniem jako biomarkerem do identyfikacji zawału mięśnia sercowego, w porównaniu z konwencjonalnym pomiarem troponiny T i tradycyjnymi markerami martwicy. Biomarkery traktowano jako zmienne ciągłe i analizowano w zależności od czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Dokładność diagnostyczna czułego testu troponiny I była najwyższa, z AUC wynoszącym 0,95 u pacjentów prezentujących się w ciągu 3 godzin po wystąpieniu bólu w klatce piersiowej; wartość ta wzrosła nieznacznie, do 0,96, u pacjentów prezentujących się w ciągu 6 lub 12 godzin po wystąpieniu bólu w klatce piersiowej. Aby ocenić dokładność diagnostyczną w czasie, seryjne testy przeprowadzono w punkcie wyjściowym oraz po 3 godzinach i 6 godzinach po przyjęciu (Fig. 3 w dodatkowym dodatku).
Tabela 2. Tabela 2. Wartość dyskryminacyjna biomarkerów do diagnostyki ostrego zawału mięśnia sercowego. W celu przeprowadzenia badań różnicujących w teście wrażliwej troponiny I zastosowaliśmy miejscowo określony górny limit referencyjny wynoszący 0,04 ng na mililitr. Podczas badania przy przyjęciu czułość kliniczna dla czułego testu troponiny I wynosiła 90,7%, a swoistość wyniosła 90,2%, niezależnie od odstępu między wystąpieniem bólu w klatce piersiowej a przyjęciem (Tabela 2).
Łącznie 240 spośród 1818 pacjentów (13,2%) miało niestabilną dławicę piersiową. Spośród tych pacjentów 53 (22,1%) miało poziomy troponiny I większe niż 0,04 ng na mililitr, jak zmierzono w czułym teście. Przy użyciu tego testu do różnicowania niestabilnej dławicy piersiowej z nieklonicznym bólem w klatce piersiowej, AUC wynosiło 0,62, z ujemną wartością predykcyjną wynoszącą 84,8%.
Alternatywna definicja zawału mięśnia sercowego
Rycina 2. Rycina 2. Rozpoznanie ostrego zawału mięśnia sercowego z użyciem testu czułej troponiny I. Przedstawiono obszar pod krzywą charakterystyki działania odbiornika (AUC) dla wrażliwego testu troponiny I (troponiny I) i standardowego testu troponiny T, w zależności od czasu wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Kryteria rozpoznania zawału mięśnia sercowego z użyciem czułego testu troponiny I wynosiły ponad 0,04 ng na mililitr w ciągu 6 godzin po przyjęciu oraz wzrost lub spadek o co najmniej 30% w poziomie. Ponadto podano liczbę pacjentów, u których rozpoznano ostry zawał mięśnia sercowego oraz liczbę pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego za pomocą pojedynczego pomiaru troponiny I (test wrażliwy) lub troponiny T dla odpowiednich punktów czasowych.
[hasła pokrewne: bioenergoterapeuta warszawa, forplyt, papryczka rybnik ]

 1. Voluntary
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie kanałowe ceny[…]

 2. Olivier
  15 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

 3. Sandra
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu salon kosmetyczny warszawa[…]

 4. Witold
  19 stycznia 2019

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

 5. Leo
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: analiza cen[…]

 6. Ewa
  23 stycznia 2019

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Powiązane tematy z artykułem: bioenergoterapeuta warszawa forplyt papryczka rybnik