Posted by on 28 maja 2018

Obecne wytyczne określiły 99. percentyl normalnej populacji referencyjnej jako limit decyzyjny diagnostyki zawału mięśnia sercowego. Wybór populacji referencyjnej może wpłynąć na wyznaczenie 99. percentyla. Dlatego też ustaliliśmy i potwierdziliśmy górną granicę referencyjną wynoszącą 0,04 ng na mililitr w niezależnym, populacyjnym badaniu obejmującym 5000 pacjentów i zastosowano tę wartość do analiz różnicujących. Kilka ograniczeń naszego badania zasługuje na uwagę. Konwencjonalny test T troponiny nie spełnia wymogu współczynnika zmienności mniejszego niż 10% w 99. percentylu. W ten sposób ustaliliśmy wartość graniczną na poziomie 10% współczynnika zmienności. Podejście to mogło zaakcentować różnicę obserwowanych wyników pomiędzy konwencjonalnym testem troponiny T a czułym testem troponiny I. Wiadomo, że poziomy troponiny I mają wpływ na wiek i czynność nerek. Lepsza czułość może zatem prowadzić do wyższego odsetka wyników fałszywie dodatnich. Jednak wzrosła również specyficzność nowych czułych testów, dla których nasze dane dostarczają przekonujących dowodów11-14. Obecny test badawczy reprezentuje całą generację współczesnych testów z 10% współczynnikiem zmienności poniżej 99. percentyla rozkładu populacji. W końcu, czy klasyfikacja niestabilnej dławicy piersiowej będzie nadal konieczna w dobie czułych testów troponin, będzie wymagać dalszych badań.
Podsumowując, początkowe zastosowanie testu czułej troponiny I znacznie poprawiło wczesną diagnozę zawału mięśnia sercowego i pomogło bezpiecznie wykluczyć lub rządzić w koronar- skich przyczynach ostrego bólu w klatce piersiowej. Konieczne będą dalsze badania w celu ustalenia, czy wczesna diagnoza zawału mięśnia sercowego ułatwia szybkie zastosowanie strategii inwazyjnych, a tym samym poprawia wyniki u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego.
[patrz też: orteza nadgarstka, ortopeda Wrocław, ortopeda warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: orteza nadgarstka ortopeda warszawa ortopeda Wrocław

Posted by on 28 maja 2018

Obecne wytyczne określiły 99. percentyl normalnej populacji referencyjnej jako limit decyzyjny diagnostyki zawału mięśnia sercowego. Wybór populacji referencyjnej może wpłynąć na wyznaczenie 99. percentyla. Dlatego też ustaliliśmy i potwierdziliśmy górną granicę referencyjną wynoszącą 0,04 ng na mililitr w niezależnym, populacyjnym badaniu obejmującym 5000 pacjentów i zastosowano tę wartość do analiz różnicujących. Kilka ograniczeń naszego badania zasługuje na uwagę. Konwencjonalny test T troponiny nie spełnia wymogu współczynnika zmienności mniejszego niż 10% w 99. percentylu. W ten sposób ustaliliśmy wartość graniczną na poziomie 10% współczynnika zmienności. Podejście to mogło zaakcentować różnicę obserwowanych wyników pomiędzy konwencjonalnym testem troponiny T a czułym testem troponiny I. Wiadomo, że poziomy troponiny I mają wpływ na wiek i czynność nerek. Lepsza czułość może zatem prowadzić do wyższego odsetka wyników fałszywie dodatnich. Jednak wzrosła również specyficzność nowych czułych testów, dla których nasze dane dostarczają przekonujących dowodów11-14. Obecny test badawczy reprezentuje całą generację współczesnych testów z 10% współczynnikiem zmienności poniżej 99. percentyla rozkładu populacji. W końcu, czy klasyfikacja niestabilnej dławicy piersiowej będzie nadal konieczna w dobie czułych testów troponin, będzie wymagać dalszych badań.
Podsumowując, początkowe zastosowanie testu czułej troponiny I znacznie poprawiło wczesną diagnozę zawału mięśnia sercowego i pomogło bezpiecznie wykluczyć lub rządzić w koronar- skich przyczynach ostrego bólu w klatce piersiowej. Konieczne będą dalsze badania w celu ustalenia, czy wczesna diagnoza zawału mięśnia sercowego ułatwia szybkie zastosowanie strategii inwazyjnych, a tym samym poprawia wyniki u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego.
[patrz też: orteza nadgarstka, ortopeda Wrocław, ortopeda warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: orteza nadgarstka ortopeda warszawa ortopeda Wrocław