Posted by on 17 września 2018

Lęk występuje często u pacjentów ze schizofrenią i ma istotny wpływ na postrzeganą przez pacjentów jakości życia, codzienne funkcjonowanie i ryzyko samobójstwa. Pregabalina wykazała skuteczność w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych i została zasugerowana w leczeniu lęku u pacjentów ze schizofrenią. W związku z brakiem dowodów na leczenie lęku w tej grupie pacjentów, mieliśmy na celu zbadanie zastosowania pregabaliny do lęku u pacjentów ze schizofrenią. Zastosowano losowe, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo. Pacjentów przydzielono losowo do grupy placebo lub pregabaliny (? 600 mg / d) jako leczenie uzupełniające. Podstawowymi analizami były zamiary leczenia w oparciu o zmianę Skali Lęku Hamiltona po 4 i 8 tygodniach leczenia jako wynik pierwotny. Drugorzędnymi rezultatami były zmiany w zakresie psychopatologii, jakości życia, funkcjonowania poznawczego i snu. W badaniu wykorzystano scentralizowane wskaźniki, aby zwiększyć dokładność i zminimalizować inflację bazową. Łącznie 54 pacjentów zostało włączonych do 46 ukończonych badań. Pregabalina znacząco zmniejszyła punktację w skali HAM-A 6 w porównaniu do placebo, a średnia wielkość efektu wynosiła 0,72 (p = 0,01). Nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupami dla całego HAM-A 14 . Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: zwiększenie masy ciała, zawroty głowy, uspokojenie polekowe i wydłużony czas snu. Chociaż nie zaobserwowano żadnego wpływu na ogólny HAM-A 14 , pregabalina może być skuteczna w leczeniu objawów lęku psychicznego u pacjentów ze schizofrenią o średniej wielkości efektu. [więcej w: punkty refleksyjne na stopach, koncentracja życia wokół picia, aquavibron zabieg ]

Powiązane tematy z artykułem: aquavibron zabieg koncentracja życia wokół picia punkty refleksyjne na stopach

Posted by on 17 września 2018

Lęk występuje często u pacjentów ze schizofrenią i ma istotny wpływ na postrzeganą przez pacjentów jakości życia, codzienne funkcjonowanie i ryzyko samobójstwa. Pregabalina wykazała skuteczność w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych i została zasugerowana w leczeniu lęku u pacjentów ze schizofrenią. W związku z brakiem dowodów na leczenie lęku w tej grupie pacjentów, mieliśmy na celu zbadanie zastosowania pregabaliny do lęku u pacjentów ze schizofrenią. Zastosowano losowe, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo. Pacjentów przydzielono losowo do grupy placebo lub pregabaliny (? 600 mg / d) jako leczenie uzupełniające. Podstawowymi analizami były zamiary leczenia w oparciu o zmianę Skali Lęku Hamiltona po 4 i 8 tygodniach leczenia jako wynik pierwotny. Drugorzędnymi rezultatami były zmiany w zakresie psychopatologii, jakości życia, funkcjonowania poznawczego i snu. W badaniu wykorzystano scentralizowane wskaźniki, aby zwiększyć dokładność i zminimalizować inflację bazową. Łącznie 54 pacjentów zostało włączonych do 46 ukończonych badań. Pregabalina znacząco zmniejszyła punktację w skali HAM-A 6 w porównaniu do placebo, a średnia wielkość efektu wynosiła 0,72 (p = 0,01). Nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupami dla całego HAM-A 14 . Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: zwiększenie masy ciała, zawroty głowy, uspokojenie polekowe i wydłużony czas snu. Chociaż nie zaobserwowano żadnego wpływu na ogólny HAM-A 14 , pregabalina może być skuteczna w leczeniu objawów lęku psychicznego u pacjentów ze schizofrenią o średniej wielkości efektu. [więcej w: punkty refleksyjne na stopach, koncentracja życia wokół picia, aquavibron zabieg ]

Powiązane tematy z artykułem: aquavibron zabieg koncentracja życia wokół picia punkty refleksyjne na stopach