Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy

wrz.. 1, 2019 by

Spożycie białka roślinnego zamiast białka zwierzęcego wydaje się być związane z niższym ryzykiem choroby wieńcowej1,2; efekt ten może odzwierciedlać obniżenie stężeń cholesterolu w surowicy. 3 Efekty obniżenia poziomu cholesterolu w

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy ad 7

wrz.. 1, 2019 by

Carroll6 ostatnio przejrzał i omówił różne hipotezy. W doświadczeniach na zwierzętach skład aminokwasowy diety wpływa na stężenie cholesterolu w surowicy; wzrostom argininy towarzyszy spadek stężenia cholesterolu w surowicy.6 Chociaż niektóre

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy ad 6

wrz.. 1, 2019 by

Rodzaj białka sojowego (P = 0,16), rodzaj diety (P = 0,11), grupa wiekowa badanych (dorośli i dzieci) (P = 0,39) oraz podobieństwo diety (P = 0,28) nie ma znaczącego wpływu

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy ad 5

wrz.. 1, 2019 by

Pacjenci z prawidłowym poziomem cholesterolu, którzy mieli początkowe wartości poniżej 200 mg na decylitr, mieli nieistotne obniżenie o 3,3 procent podczas otrzymywania diety białkowej z soi. Osoby z łagodną hipercholesterolemią,

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy czesc 4

wrz.. 1, 2019 by

Z 38 badań 34 (89 procent) odnotowało spadek netto, a 4 (11 procent) odnotowało wzrost netto stężenia cholesterolu w surowicy. Ryc. 1. Ryc. 1.

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy cd

wrz.. 1, 2019 by

W drugiej fazie predyktory zostały wprowadzone do modeli w analizach dwuwymiarowych i wieloregresyjnych. Stopień redukcji wariancji związany z każdym predyktorem został obliczony przez porównanie składników wariancji w modelach bezwarunkowych z

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy ad

wrz.. 1, 2019 by

Badane diety uznawano za podobne pod względem spożycia całkowitego tłuszczu spożywczego, tłuszczów nasyconych i cholesterolu, jeśli podane wartości dla diety zawierającej soję i kontrolnej różniły się o mniej niż 10

Meta-analiza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy w surowicy

wrz.. 1, 2019 by

Spożycie białka roślinnego zamiast białka zwierzęcego wydaje się być związane z niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca1,2; efekt ten może odzwierciedlać obniżenie stężeń cholesterolu w surowicy. 3 Efekty obniżenia poziomu cholesterolu

Rekonstytucja hematopoezy po chemioterapii wysokimi dawkami przez autologiczne komórki progenitorowe wytworzone ex Vivo ad 5

wrz.. 1, 2019 by

W dniu 17 po przeszczepie wszystkie testowane cytokiny były ponownie w normalnym zakresie. Dla porównania poziomy cytokin w osoczu badane u pięciu pacjentów z historyczną kontrolą, u których hematopoeza była

Rekonstytucja hematopoezy po chemioterapii wysokimi dawkami przez autologiczne komórki progenitorowe wytworzone ex Vivo czesc 4

wrz.. 1, 2019 by

Ośmiu pacjentów miało zapalenie jamy ustnej o stopniu od II do IV (zgodnie z systemem klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia) po chemioterapii wysokimi dawkami wymagającej całkowitego żywienia pozajelitowego przez medianę 5