Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny AD 6

Kwi. 19, 2018 by

Ten brak równowagi wynikał z rozmiaru bloku i wielu warstw. Po drugie, współczynnik reperfuzji w MR CLEAN (zmodyfikowany wynik TICI 2b lub 3, 58,7%) był stosunkowo niski w porównaniu z

Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny AD 5

Kwi. 19, 2018 by

Dane dotyczące objętości zawału były dostępne dla 298 z 500 pacjentów; różnica w objętości między grupami (19 ml; 95% CI, od 3 do 34) faworyzowała grupę interwencyjną (tabela 2). Dobra

Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny AD 4

Kwi. 19, 2018 by

Dwóch pacjentów, których przedstawiciele cofnęli zgodę bezpośrednio po randomizacji i przydzieleniu do grupy kontrolnej, nie mogło zostać uwzględnionych w analizie zamiaru leczenia. Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka 500 pacjentów.

Randomizowany Trial of Intrarterial Treatment na ostrą udar niedokrwienny AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Miejscowi neurolodzy byli świadomi przydzielania grup leczenia i zgłaszali poważne zdarzenia niepożądane za pośrednictwem naszej internetowej bazy danych lub faksu lub e-maili. Ocena kliniczna i radiologiczna Wszyscy pacjenci byli poddawani