Posted by on 1 września 2019

Z 38 badań 34 (89 procent) odnotowało spadek netto, a 4 (11 procent) odnotowało wzrost netto stężenia cholesterolu w surowicy. Ryc. 1. Ryc. 1. Zmiany netto stężeń cholesterolu LDL w 31 badaniach klinicznych dotyczących wpływu białek sojowych na lipidy w surowicy. Te 31 badań przedstawiło dane dotyczące cholesterolu LDL dla łącznie 564 osób. Przedstawione wartości to średnie zmiany stężenia cholesterolu LDL, podczas gdy badani otrzymywali dietę zawierającą białko sojowe minus zmiany podczas diety kontrolnej, z 95-procentowymi przedziałami ufności. A i B wskazują na oddzielne badania opisane w jednym opublikowanym artykule, wymienionym tutaj w tej samej kolejności, co w Tabeli 1. Aby przeliczyć wartości na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586.
Zmiana netto stężenia cholesterolu LDL w surowicy wynosiła 21,7 mg na decylitr (0,56 mmol na litr, 95% przedział ufności na spadek, 11,2 do 31,7 mg na decylitr [0,30 do 0,82 mmol na litr]), lub 12,9 procent. Rysunek ilustruje skutki netto spożycia białka sojowego na stężenie cholesterolu LDL w surowicy, jak podano w 31 badaniach. Dwadzieścia sześć badań (84 procent) wykazało redukcję netto, cztery badania (13 procent) wykazały wzrost, a jedno badanie (3 procent) nie wykazało żadnych zmian.
Spożycie białka sojowego nie wpłynęło znacząco na stężenie cholesterolu HDL w surowicy, ale zmiana netto wzrosła o 2,4%. Stężenie cholesterolu w lipoproteinach o bardzo niskiej gęstości (VLDL) w surowicy nie uległo istotnej zmianie w wyniku zastosowania białka sojowego. Zużycie białka sojowego znacząco zmniejszyło stężenie triglicerydów w surowicy, o 13,3 mg na decylitr (0,15 mmol na litr, 95-procentowy przedział ufności dla spadku, 0,3 do 25,7 mg na decylitr [0,003 do 0,29 mmol na litr]), lub 10,5%. Z 30 badań, 22 (73 procent) odnotowało spadek netto stężeń triglicerydów w surowicy, podczas gdy 8 (27 procent) odnotowało wzrost.
Wpływ początkowych stężeń lipidów w surowicy
Tabela 3. Tabela 3. Stałe wyniki szacunków z modelu regresji przewidującego zmiany w stężeniach cholesterolu w surowicy jako funkcję charakterystyczną dla badania. Tabela 3 podsumowuje wpływ różnych czynników na zmiany stężenia cholesterolu w surowicy. W kompletnym modelu regresji początkowe stężenie cholesterolu w surowicy było jedynym istotnym czynnikiem prognostycznym zmiany stężenia cholesterolu w surowicy (P <0,001). Związek pomiędzy początkowym stężeniem cholesterolu w surowicy a zmianami w cholesterolu w surowicy został zamodelowany jako kwadratowa funkcja wielomianowa. Zmniejszenie proporcji między badaniami między modelami warunkowymi i bezwarunkowymi wskazuje, że stężenie cholesterolu w linii podstawowej stanowi około 77 procent całkowitej wariancji. Jednak nadal istotna heterogeniczność była nadal obecna w modelu nawet po dostosowaniu hipotetycznych czynników predykcyjnych zmienności (składnik wariancji = 0,134, P <0,001).
Tabela 4. Tabela 4. Zmiany stężenia cholesterolu i cholesterolu LDL w surowicy według kwartylów z grupy badawczej początkowego stężenia cholesterolu. Tabela 4 przedstawia zmiany w stężeniach cholesterolu i cholesterolu LDL w surowicy według kwartyli początkowego stężenia cholesterolu
[hasła pokrewne: gefitynib, aparat lingwalny, grepol ]

 1. Screwtape
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: alkohol a zdrowie[…]

 2. Captain Peroxide
  15 stycznia 2019

  same kremy nie dawały rady

 3. Seweryn
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet psychoterapii lublin[…]

 4. Zofia
  19 stycznia 2019

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

 5. Daria
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kabina prysznicowa z hydromasażem[…]

 6. Woo Woo
  23 stycznia 2019

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

Powiązane tematy z artykułem: aparat lingwalny gefitynib grepol

Posted by on 1 września 2019

Z 38 badań 34 (89 procent) odnotowało spadek netto, a 4 (11 procent) odnotowało wzrost netto stężenia cholesterolu w surowicy. Ryc. 1. Ryc. 1. Zmiany netto stężeń cholesterolu LDL w 31 badaniach klinicznych dotyczących wpływu białek sojowych na lipidy w surowicy. Te 31 badań przedstawiło dane dotyczące cholesterolu LDL dla łącznie 564 osób. Przedstawione wartości to średnie zmiany stężenia cholesterolu LDL, podczas gdy badani otrzymywali dietę zawierającą białko sojowe minus zmiany podczas diety kontrolnej, z 95-procentowymi przedziałami ufności. A i B wskazują na oddzielne badania opisane w jednym opublikowanym artykule, wymienionym tutaj w tej samej kolejności, co w Tabeli 1. Aby przeliczyć wartości na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586.
Zmiana netto stężenia cholesterolu LDL w surowicy wynosiła 21,7 mg na decylitr (0,56 mmol na litr, 95% przedział ufności na spadek, 11,2 do 31,7 mg na decylitr [0,30 do 0,82 mmol na litr]), lub 12,9 procent. Rysunek ilustruje skutki netto spożycia białka sojowego na stężenie cholesterolu LDL w surowicy, jak podano w 31 badaniach. Dwadzieścia sześć badań (84 procent) wykazało redukcję netto, cztery badania (13 procent) wykazały wzrost, a jedno badanie (3 procent) nie wykazało żadnych zmian.
Spożycie białka sojowego nie wpłynęło znacząco na stężenie cholesterolu HDL w surowicy, ale zmiana netto wzrosła o 2,4%. Stężenie cholesterolu w lipoproteinach o bardzo niskiej gęstości (VLDL) w surowicy nie uległo istotnej zmianie w wyniku zastosowania białka sojowego. Zużycie białka sojowego znacząco zmniejszyło stężenie triglicerydów w surowicy, o 13,3 mg na decylitr (0,15 mmol na litr, 95-procentowy przedział ufności dla spadku, 0,3 do 25,7 mg na decylitr [0,003 do 0,29 mmol na litr]), lub 10,5%. Z 30 badań, 22 (73 procent) odnotowało spadek netto stężeń triglicerydów w surowicy, podczas gdy 8 (27 procent) odnotowało wzrost.
Wpływ początkowych stężeń lipidów w surowicy
Tabela 3. Tabela 3. Stałe wyniki szacunków z modelu regresji przewidującego zmiany w stężeniach cholesterolu w surowicy jako funkcję charakterystyczną dla badania. Tabela 3 podsumowuje wpływ różnych czynników na zmiany stężenia cholesterolu w surowicy. W kompletnym modelu regresji początkowe stężenie cholesterolu w surowicy było jedynym istotnym czynnikiem prognostycznym zmiany stężenia cholesterolu w surowicy (P <0,001). Związek pomiędzy początkowym stężeniem cholesterolu w surowicy a zmianami w cholesterolu w surowicy został zamodelowany jako kwadratowa funkcja wielomianowa. Zmniejszenie proporcji między badaniami między modelami warunkowymi i bezwarunkowymi wskazuje, że stężenie cholesterolu w linii podstawowej stanowi około 77 procent całkowitej wariancji. Jednak nadal istotna heterogeniczność była nadal obecna w modelu nawet po dostosowaniu hipotetycznych czynników predykcyjnych zmienności (składnik wariancji = 0,134, P <0,001).
Tabela 4. Tabela 4. Zmiany stężenia cholesterolu i cholesterolu LDL w surowicy według kwartylów z grupy badawczej początkowego stężenia cholesterolu. Tabela 4 przedstawia zmiany w stężeniach cholesterolu i cholesterolu LDL w surowicy według kwartyli początkowego stężenia cholesterolu
[hasła pokrewne: gefitynib, aparat lingwalny, grepol ]

 1. Screwtape
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: alkohol a zdrowie[…]

 2. Captain Peroxide
  15 stycznia 2019

  same kremy nie dawały rady

 3. Seweryn
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet psychoterapii lublin[…]

 4. Zofia
  19 stycznia 2019

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

 5. Daria
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kabina prysznicowa z hydromasażem[…]

 6. Woo Woo
  23 stycznia 2019

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

Powiązane tematy z artykułem: aparat lingwalny gefitynib grepol