Posted by on 1 września 2019

W drugiej fazie predyktory zostały wprowadzone do modeli w analizach dwuwymiarowych i wieloregresyjnych. Stopień redukcji wariancji związany z każdym predyktorem został obliczony przez porównanie składników wariancji w modelach bezwarunkowych z tymi w modelach warunkowych zawierających predykatory.50 Wyniki
Charakterystyka badań
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 38 badań. Tabela pokazuje wybrane charakterystyki badań spełniających kryteria analizy. 29 wybranych artykułów zawierało wyniki 38 badań klinicznych; w niektórych artykułach podano dane dotyczące różnych podgrup badanych z jednego badania (np. tych z prawidłową i z wysokim stężeniem cholesterolu); inni zgłaszali dwa różne badania kliniczne. 38 badań klinicznych analizowano niezależnie. w 4 badaniach badani stanowili dzieci, natomiast w 34 byli to osoby dorosłe. Większość badań obejmowała zarówno mężczyzn, jak i kobiety, ale dane niezbędne do analizy wpływu białka sojowego w zależności od płci nie były dostępne. Większość badań wykorzystywała losowe przypisanie z projektowaniem krzyżowym. W dwudziestu badaniach wykorzystano izolowane białko sojowe, 15 zastosowano teksturowane białko sojowe, a 3 zastosowało połączenie tych dwóch. Spożycie białka sojowego wynosiło średnio 47 g dziennie (zakres od 17 do 124); w 14 badaniach (37 procent) spożycie wyniosło <31 g na dzień.
W większości badań badacze próbowali zapewnić podobne ilości całkowitego tłuszczu i tłuszczów nasyconych w dietach kontrolnych i zawierających soję. W 14 badaniach dieta była podobna do tradycyjnej diety zachodniej z zawartością tłuszczu i cholesterolu (zostały one określone jako zwykłe diety), aw 18 badaniach dieta miała niską zawartość tłuszczu (<30 procent energii) i niską zawartość cholesterolu ( <200 mg na dzień). W 29 badaniach ilość całkowitego tłuszczu i tłuszczów nasyconych była podobna w diecie kontrolnej i zawierającej soję (tj. Różniły się o mniej niż 10 procent); 8 innych badań zaprojektowano tak, aby zapewnić podobną całkowitą podaż tłuszczu i nasyconych tłuszczów, ale nie udokumentowano podobieństwa diet. W 20 badaniach spożycie cholesterolu było podobne w obu dietach; 9 innych badań zaprojektowano w celu zapewnienia podobnego spożycia cholesterolu, ale podobieństwo nie zostało udokumentowane.
Wszystkie badania z wyjątkiem jednego37 zostały zaprojektowane w celu utrzymania wagi; W 34 badaniach stwierdzono podobne zmiany masy ciała w przypadku osób przyjmujących dietę kontrolną i zawierającą soję. W sumie w 19 badaniach stosowano dietę kontrolną i dietę sojową, które były podobne pod względem spożycia tłuszczu spożywczego (całkowitego i nasyconego), spożycia cholesterolu w diecie oraz zmiany masy ciała. Te 19 badań zostało wymienionych jako podobne w każdej z trzech ostatnich kolumn tabeli 1.
Zmiany stężenia lipidów w surowicy
Tabela 2. Tabela 2. Zmiana netto stężenia lipidów i stężeń lipoprotein w surowicy u osób spożywających diety zawierające soję, w porównaniu z dietami kontrolnymi. Spożywaniu diet zawierających białko sojowe w porównaniu z dietami kontrolnymi towarzyszyło znaczące obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów w surowicy (Tabela 2). Zmiana netto (zmiana podczas diety sojowej minus zmiana podczas diety kontrolnej) w stężeniu cholesterolu w surowicy była mniejsza o 23,2 mg na decylitr (0,60 mmol na litr, 95 procent przedziału ufności dla spadku, 13,5 do 32,9 mg na decylitr [0,35 do 0,85 mmol na litr]), lub 9,3 procent
[więcej w: aparat lingwalny, bioenergoterapeuta warszawa, gefitynib ]

 1. Suicide Jockey
  19 stycznia 2019

  polski personel medyczny…

 2. Papa Smurf
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do schodołaz kroczący[…]

 3. Amelia
  23 stycznia 2019

  W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

Powiązane tematy z artykułem: aparat lingwalny bioenergoterapeuta warszawa gefitynib

Posted by on 1 września 2019

W drugiej fazie predyktory zostały wprowadzone do modeli w analizach dwuwymiarowych i wieloregresyjnych. Stopień redukcji wariancji związany z każdym predyktorem został obliczony przez porównanie składników wariancji w modelach bezwarunkowych z tymi w modelach warunkowych zawierających predykatory.50 Wyniki
Charakterystyka badań
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 38 badań. Tabela pokazuje wybrane charakterystyki badań spełniających kryteria analizy. 29 wybranych artykułów zawierało wyniki 38 badań klinicznych; w niektórych artykułach podano dane dotyczące różnych podgrup badanych z jednego badania (np. tych z prawidłową i z wysokim stężeniem cholesterolu); inni zgłaszali dwa różne badania kliniczne. 38 badań klinicznych analizowano niezależnie. w 4 badaniach badani stanowili dzieci, natomiast w 34 byli to osoby dorosłe. Większość badań obejmowała zarówno mężczyzn, jak i kobiety, ale dane niezbędne do analizy wpływu białka sojowego w zależności od płci nie były dostępne. Większość badań wykorzystywała losowe przypisanie z projektowaniem krzyżowym. W dwudziestu badaniach wykorzystano izolowane białko sojowe, 15 zastosowano teksturowane białko sojowe, a 3 zastosowało połączenie tych dwóch. Spożycie białka sojowego wynosiło średnio 47 g dziennie (zakres od 17 do 124); w 14 badaniach (37 procent) spożycie wyniosło <31 g na dzień.
W większości badań badacze próbowali zapewnić podobne ilości całkowitego tłuszczu i tłuszczów nasyconych w dietach kontrolnych i zawierających soję. W 14 badaniach dieta była podobna do tradycyjnej diety zachodniej z zawartością tłuszczu i cholesterolu (zostały one określone jako zwykłe diety), aw 18 badaniach dieta miała niską zawartość tłuszczu (<30 procent energii) i niską zawartość cholesterolu ( <200 mg na dzień). W 29 badaniach ilość całkowitego tłuszczu i tłuszczów nasyconych była podobna w diecie kontrolnej i zawierającej soję (tj. Różniły się o mniej niż 10 procent); 8 innych badań zaprojektowano tak, aby zapewnić podobną całkowitą podaż tłuszczu i nasyconych tłuszczów, ale nie udokumentowano podobieństwa diet. W 20 badaniach spożycie cholesterolu było podobne w obu dietach; 9 innych badań zaprojektowano w celu zapewnienia podobnego spożycia cholesterolu, ale podobieństwo nie zostało udokumentowane.
Wszystkie badania z wyjątkiem jednego37 zostały zaprojektowane w celu utrzymania wagi; W 34 badaniach stwierdzono podobne zmiany masy ciała w przypadku osób przyjmujących dietę kontrolną i zawierającą soję. W sumie w 19 badaniach stosowano dietę kontrolną i dietę sojową, które były podobne pod względem spożycia tłuszczu spożywczego (całkowitego i nasyconego), spożycia cholesterolu w diecie oraz zmiany masy ciała. Te 19 badań zostało wymienionych jako podobne w każdej z trzech ostatnich kolumn tabeli 1.
Zmiany stężenia lipidów w surowicy
Tabela 2. Tabela 2. Zmiana netto stężenia lipidów i stężeń lipoprotein w surowicy u osób spożywających diety zawierające soję, w porównaniu z dietami kontrolnymi. Spożywaniu diet zawierających białko sojowe w porównaniu z dietami kontrolnymi towarzyszyło znaczące obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów w surowicy (Tabela 2). Zmiana netto (zmiana podczas diety sojowej minus zmiana podczas diety kontrolnej) w stężeniu cholesterolu w surowicy była mniejsza o 23,2 mg na decylitr (0,60 mmol na litr, 95 procent przedziału ufności dla spadku, 13,5 do 32,9 mg na decylitr [0,35 do 0,85 mmol na litr]), lub 9,3 procent
[więcej w: aparat lingwalny, bioenergoterapeuta warszawa, gefitynib ]

 1. Suicide Jockey
  19 stycznia 2019

  polski personel medyczny…

 2. Papa Smurf
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do schodołaz kroczący[…]

 3. Amelia
  23 stycznia 2019

  W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

Powiązane tematy z artykułem: aparat lingwalny bioenergoterapeuta warszawa gefitynib