Posted by on 21 grudnia 2018

Lipidy odgrywają pewną rolę w -działaniu rozmaitych jadów. Jady, które rozpuszczają się w lipidach, przenikają do komórki. Środki narkotyczne oraz strychnina przechodzą do komórki dzięki zawartym w niej lipidom. Przechodzenie jadów do komórki może także-zależeć od zdolności jadu wiązania się chemicznie z lipidem. Jad błoniczy np. wiąże się przede wszystkim z fosfatydami komórek nerwowych. Także jad kobry wywiera swoje działanie hemolityczne w obecności lecytyny gdyż przemyte krwinki czerwone, zawieszone w płynie Ringera, Ole są wrażliwe na ten jad. Dodawanie lecytyny do roztworu Ringera z zawieszonymi krwinkami powoduje ich rozpuszczenie się pod wpływem jadu kobry. Sprawa ta polega na tym, że jad kobry wytwarza z lecytyną ciało hemolizujące, które nazywa się kobra-lecytyną. Taki związek, który jest bardzo trujący, można otrzymać z połączenia jadu kobry z lecytyną żółtka jaja kurzego. Lecytyna w żółtku jaja kurzego zwiększa siłę działania jadu tężcowego 10. 000 razy. [więcej w: miejsce w kolejce do sanatorium, xtrasize dawkowanie, zaburzenia si objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: miejsce w kolejce do sanatorium xtrasize dawkowanie zaburzenia si objawy

Posted by on 21 grudnia 2018

Lipidy odgrywają pewną rolę w -działaniu rozmaitych jadów. Jady, które rozpuszczają się w lipidach, przenikają do komórki. Środki narkotyczne oraz strychnina przechodzą do komórki dzięki zawartym w niej lipidom. Przechodzenie jadów do komórki może także-zależeć od zdolności jadu wiązania się chemicznie z lipidem. Jad błoniczy np. wiąże się przede wszystkim z fosfatydami komórek nerwowych. Także jad kobry wywiera swoje działanie hemolityczne w obecności lecytyny gdyż przemyte krwinki czerwone, zawieszone w płynie Ringera, Ole są wrażliwe na ten jad. Dodawanie lecytyny do roztworu Ringera z zawieszonymi krwinkami powoduje ich rozpuszczenie się pod wpływem jadu kobry. Sprawa ta polega na tym, że jad kobry wytwarza z lecytyną ciało hemolizujące, które nazywa się kobra-lecytyną. Taki związek, który jest bardzo trujący, można otrzymać z połączenia jadu kobry z lecytyną żółtka jaja kurzego. Lecytyna w żółtku jaja kurzego zwiększa siłę działania jadu tężcowego 10. 000 razy. [więcej w: miejsce w kolejce do sanatorium, xtrasize dawkowanie, zaburzenia si objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: miejsce w kolejce do sanatorium xtrasize dawkowanie zaburzenia si objawy