Posted by on 1 września 2019

Mediana przeżycia wynosiła 18,6 miesiąca u pacjentów otrzymujących gefitinib i 17,3 miesięcy u pacjentów otrzymujących paklitaksel w postaci karboplatyny. Po obserwowaniu wyników w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji, przeprowadziliśmy analizę całkowitego przeżycia według statusu mutacji, chociaż ta analiza obejmowała tylko 81 zgonów w podgrupie pozytywnej pod względem mutacji i 94 w podgrupie z ujemną mutacją. Współczynniki zagrożenia z gefitynibem wynosiły 0,78 (95% CI, 0,50 do 1,20) w podgrupie pozytywnej pod względem mutacji i 1,38 (95% CI, 0,92 do 2,09) w podgrupie z ujemną mutacją (ryc. 2B i 2C w dodatkowym dodatku) . Rysunek 3. Wykres 3. Wskaźniki poprawy wyników w zakresie jakości życia i objawów. Obliczenia przeprowadzono na podstawie wszystkich pacjentów z wartością wyjściową i co najmniej jedną oceną jakości życia po wykonaniu badania, którą można było ocenić. Wartości P obliczono przy użyciu regresji logistycznej, ze statusem wydajności WHO (0 lub lub 2), historią palenia (niepalący lub były palacz lekki) i płcią jako współzmiennymi. Klinicznie istotna poprawa została wstępnie zdefiniowana jako poprawa o sześć lub więcej punktów w ocenach funkcjonalnych terapii raka-płuca (FACT-L, w której wyniki wahają się od 0 do 136, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia) i wyników próbnych Indeks (TOI, w którym wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 84, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia) lub poprawa o dwa lub więcej punktów w wynikach podskali raka płuc (LCS) FACT-L (w której wyniki zakres od 0 do 28, z wyższymi wynikami wskazującymi mniej objawów), przy czym wyższe wyniki utrzymują się przez co najmniej 21 dni.
Znacznie więcej pacjentów w grupie gefitinibu niż w grupie karboplatyna-paclitaxel miało istotną klinicznie poprawę jakości życia, ocenianą na podstawie wyników w kwestionariuszu FACT-L (iloraz szans, 1,34, 95% CI, 1,06 do 1,69; P = 0,01) i wyniki na TOI (iloraz szans, 1,78, 95% CI, 1,40 do 2,26, P <0,001) (rysunek 3). Częstość zmniejszenia objawów, oceniana na podstawie wyników LCS, była podobna u pacjentów, którzy otrzymywali gefitinib i tych, którzy otrzymywali karboplatynę-paklitaksel (iloraz szans z gefitynibem, 1,13, 95% CI, 0,90 do 1,42, P = 0,30) (Rysunek 3). Wyniki według statusu mutacji są przedstawione na Fig. 3 w Dodatku Uzupełniającym.
Profil bezpieczeństwa i zdarzeń niepożądanych
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. Tabela 2 zawiera listę najczęstszych zdarzeń niepożądanych. Gefitynib w porównaniu z paklitakselem karboplatyną wiązał się z mniejszą częstością zdarzeń niepożądanych stopnia 3. lub 4., zdefiniowanych zgodnie ze Wspólnymi Kryteriami Terminologicznymi dla zdarzeń niepożądanych (28,7% w porównaniu z 61,0%), niższą częstością zdarzeń niepożądanych do odstawienia leku (6,9% w porównaniu z 13,6%) i mniejszej szybkości modyfikacji dawki z powodu efektów toksycznych (16,1% w porównaniu z 35,2% w przypadku karboplatyny i 37,5% w przypadku paklitakselu). Zdarzenia niepożądane prowadzące do zgonu wystąpiły u 3,8% pacjentów leczonych gefitinibem iu 2,7% pacjentów leczonych paklitakselem z karboplatyną; poważne zdarzenia niepożądane, w tym zgon, wystąpiły odpowiednio u 16,3% i 15,6% pacjentów w obu grupach; a poważne zdarzenia niepożądane prowadzące do hospitalizacji wystąpiły odpowiednio u 13,8% i 13,1% pacjentów w obu grupach
[przypisy: forplyt, olejek oregano zastosowanie, grepol ]

 1. Maciej
  19 stycznia 2019

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 2. Julita
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdrowie[…]

 3. Leo
  23 stycznia 2019

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

Powiązane tematy z artykułem: forplyt grepol olejek oregano zastosowanie

Posted by on 1 września 2019

Mediana przeżycia wynosiła 18,6 miesiąca u pacjentów otrzymujących gefitinib i 17,3 miesięcy u pacjentów otrzymujących paklitaksel w postaci karboplatyny. Po obserwowaniu wyników w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji, przeprowadziliśmy analizę całkowitego przeżycia według statusu mutacji, chociaż ta analiza obejmowała tylko 81 zgonów w podgrupie pozytywnej pod względem mutacji i 94 w podgrupie z ujemną mutacją. Współczynniki zagrożenia z gefitynibem wynosiły 0,78 (95% CI, 0,50 do 1,20) w podgrupie pozytywnej pod względem mutacji i 1,38 (95% CI, 0,92 do 2,09) w podgrupie z ujemną mutacją (ryc. 2B i 2C w dodatkowym dodatku) . Rysunek 3. Wykres 3. Wskaźniki poprawy wyników w zakresie jakości życia i objawów. Obliczenia przeprowadzono na podstawie wszystkich pacjentów z wartością wyjściową i co najmniej jedną oceną jakości życia po wykonaniu badania, którą można było ocenić. Wartości P obliczono przy użyciu regresji logistycznej, ze statusem wydajności WHO (0 lub lub 2), historią palenia (niepalący lub były palacz lekki) i płcią jako współzmiennymi. Klinicznie istotna poprawa została wstępnie zdefiniowana jako poprawa o sześć lub więcej punktów w ocenach funkcjonalnych terapii raka-płuca (FACT-L, w której wyniki wahają się od 0 do 136, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia) i wyników próbnych Indeks (TOI, w którym wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 84, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia) lub poprawa o dwa lub więcej punktów w wynikach podskali raka płuc (LCS) FACT-L (w której wyniki zakres od 0 do 28, z wyższymi wynikami wskazującymi mniej objawów), przy czym wyższe wyniki utrzymują się przez co najmniej 21 dni.
Znacznie więcej pacjentów w grupie gefitinibu niż w grupie karboplatyna-paclitaxel miało istotną klinicznie poprawę jakości życia, ocenianą na podstawie wyników w kwestionariuszu FACT-L (iloraz szans, 1,34, 95% CI, 1,06 do 1,69; P = 0,01) i wyniki na TOI (iloraz szans, 1,78, 95% CI, 1,40 do 2,26, P <0,001) (rysunek 3). Częstość zmniejszenia objawów, oceniana na podstawie wyników LCS, była podobna u pacjentów, którzy otrzymywali gefitinib i tych, którzy otrzymywali karboplatynę-paklitaksel (iloraz szans z gefitynibem, 1,13, 95% CI, 0,90 do 1,42, P = 0,30) (Rysunek 3). Wyniki według statusu mutacji są przedstawione na Fig. 3 w Dodatku Uzupełniającym.
Profil bezpieczeństwa i zdarzeń niepożądanych
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. Tabela 2 zawiera listę najczęstszych zdarzeń niepożądanych. Gefitynib w porównaniu z paklitakselem karboplatyną wiązał się z mniejszą częstością zdarzeń niepożądanych stopnia 3. lub 4., zdefiniowanych zgodnie ze Wspólnymi Kryteriami Terminologicznymi dla zdarzeń niepożądanych (28,7% w porównaniu z 61,0%), niższą częstością zdarzeń niepożądanych do odstawienia leku (6,9% w porównaniu z 13,6%) i mniejszej szybkości modyfikacji dawki z powodu efektów toksycznych (16,1% w porównaniu z 35,2% w przypadku karboplatyny i 37,5% w przypadku paklitakselu). Zdarzenia niepożądane prowadzące do zgonu wystąpiły u 3,8% pacjentów leczonych gefitinibem iu 2,7% pacjentów leczonych paklitakselem z karboplatyną; poważne zdarzenia niepożądane, w tym zgon, wystąpiły odpowiednio u 16,3% i 15,6% pacjentów w obu grupach; a poważne zdarzenia niepożądane prowadzące do hospitalizacji wystąpiły odpowiednio u 13,8% i 13,1% pacjentów w obu grupach
[przypisy: forplyt, olejek oregano zastosowanie, grepol ]

 1. Maciej
  19 stycznia 2019

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 2. Julita
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdrowie[…]

 3. Leo
  23 stycznia 2019

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

Powiązane tematy z artykułem: forplyt grepol olejek oregano zastosowanie