Posted by on 1 września 2019

Nota redakcyjna: Badanie to zostało poddane przeglądowi w ramach kompleksowego badania przeprowadzonego przez Erasmus Medical Center (Rotterdam, Holandia) pod kątem integralności naukowej pracy dra Poldermansa, MD, Ph.D. Ustalenia komisji śledczej dotyczące tego badania dostępne są tutaj. Niekorzystne zdarzenia sercowe występują często po operacji naczyniowej. Postawiliśmy hipotezę, że okołooperacyjna terapia statynami poprawiłaby wyniki pooperacyjne.
Metody
W tym podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu losowo przydzielono pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni statyną, do otrzymywania, oprócz beta-blokerów, albo 80 mg fluwastatyny o przedłużonym uwalnianiu, albo placebo raz dziennie przed poddaniem się Chirurgia. Poziomy lipidów, interleukiny 6 i białka C-reaktywnego mierzono w czasie randomizacji i przed operacją. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego, określanego jako przemijające zaburzenia elektrokardiograficzne, uwolnienie troponiny T lub obu, w ciągu 30 dni po operacji. Wtórnym punktem końcowym był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i zawału mięśnia sercowego.
Wyniki
Łącznie 250 pacjentów zostało przypisanych do fluwastatyny, a 247 do placebo, mediana 37 dni przed operacją naczyniową. Poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein o małej gęstości, białka interleukiny 6 i białka C-reaktywnego był znacząco zmniejszony w grupie przyjmującej fluwastatynę, ale nie zmienił się w grupie placebo. Pooperacyjne niedokrwienie mięśnia sercowego wystąpiło u 27 pacjentów (10,8%) w grupie otrzymującej fluwastatynę iu 47 (19,0%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,55, przedział ufności 95% [CI], 0,34-0,88, p = 0,01). Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zawału serca wystąpiły u 12 pacjentów (4,8%) w grupie przyjmującej fluwastatynę iu 25 pacjentów (10,1%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,47, 95% CI, 0,24 do 0,94, P = 0,03). Leczenie fluwastatyną nie wiązało się ze znacznym wzrostem częstości zdarzeń niepożądanych.
Wnioski
U pacjentów poddawanych zabiegowi chirurgicznemu okołooperacyjna fluwastatyna była związana z poprawą wyników pooperacyjnych serca. (Numer kontrolowanych prób bieżących, ISRCTN83738615.)
Wprowadzenie
Nota redakcyjna: Badanie to zostało poddane przeglądowi w ramach kompleksowego badania przeprowadzonego przez Erasmus Medical Center (Rotterdam, Holandia) pod kątem integralności naukowej pracy dra Poldermansa, MD, Ph.D. Ustalenia komisji śledczej dotyczące tego badania dostępne są tutaj.
Pacjenci z miażdżycową chorobą naczyniową, poddawani niesercowej chirurgii naczyniowej, są bardzo narażeni na pooperacyjne zdarzenia sercowe, takie jak zawał mięśnia sercowego i zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Zdarzenia sercowe występują u maksymalnie 24% pacjentów w kohortach wysokiego ryzyka i są związane z dużą częstością występowania choroby wieńcowej. Hertzer i wsp. Wykonujący rutynową angiografię wieńcową u 1000 pacjentów poddanych zabiegom naczyniowym stwierdzili, że jedynie 8% miało normalne drzewo tętnic wieńcowych.2
Chociaż patofizjologia okołooperacyjnego zawału mięśnia sercowego nie jest do końca poznana, dobrze przyjmuje się, że istotną rolę odgrywa pęknięcie płytki wieńcowej, prowadzące do powstania skrzepliny i późniejszego zamknięcia naczynia.
[więcej w: drabpol, gefitynib, aparat lingwalny ]

 1. Mr. 44
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do olejek makadamia[…]

 2. Dorian
  19 stycznia 2019

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 3. Miłosz
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet dentystyczny warszawa[…]

 4. Bianka
  23 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: aparat lingwalny drabpol gefitynib

Posted by on 1 września 2019

Nota redakcyjna: Badanie to zostało poddane przeglądowi w ramach kompleksowego badania przeprowadzonego przez Erasmus Medical Center (Rotterdam, Holandia) pod kątem integralności naukowej pracy dra Poldermansa, MD, Ph.D. Ustalenia komisji śledczej dotyczące tego badania dostępne są tutaj. Niekorzystne zdarzenia sercowe występują często po operacji naczyniowej. Postawiliśmy hipotezę, że okołooperacyjna terapia statynami poprawiłaby wyniki pooperacyjne.
Metody
W tym podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu losowo przydzielono pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni statyną, do otrzymywania, oprócz beta-blokerów, albo 80 mg fluwastatyny o przedłużonym uwalnianiu, albo placebo raz dziennie przed poddaniem się Chirurgia. Poziomy lipidów, interleukiny 6 i białka C-reaktywnego mierzono w czasie randomizacji i przed operacją. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego, określanego jako przemijające zaburzenia elektrokardiograficzne, uwolnienie troponiny T lub obu, w ciągu 30 dni po operacji. Wtórnym punktem końcowym był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i zawału mięśnia sercowego.
Wyniki
Łącznie 250 pacjentów zostało przypisanych do fluwastatyny, a 247 do placebo, mediana 37 dni przed operacją naczyniową. Poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein o małej gęstości, białka interleukiny 6 i białka C-reaktywnego był znacząco zmniejszony w grupie przyjmującej fluwastatynę, ale nie zmienił się w grupie placebo. Pooperacyjne niedokrwienie mięśnia sercowego wystąpiło u 27 pacjentów (10,8%) w grupie otrzymującej fluwastatynę iu 47 (19,0%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,55, przedział ufności 95% [CI], 0,34-0,88, p = 0,01). Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zawału serca wystąpiły u 12 pacjentów (4,8%) w grupie przyjmującej fluwastatynę iu 25 pacjentów (10,1%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,47, 95% CI, 0,24 do 0,94, P = 0,03). Leczenie fluwastatyną nie wiązało się ze znacznym wzrostem częstości zdarzeń niepożądanych.
Wnioski
U pacjentów poddawanych zabiegowi chirurgicznemu okołooperacyjna fluwastatyna była związana z poprawą wyników pooperacyjnych serca. (Numer kontrolowanych prób bieżących, ISRCTN83738615.)
Wprowadzenie
Nota redakcyjna: Badanie to zostało poddane przeglądowi w ramach kompleksowego badania przeprowadzonego przez Erasmus Medical Center (Rotterdam, Holandia) pod kątem integralności naukowej pracy dra Poldermansa, MD, Ph.D. Ustalenia komisji śledczej dotyczące tego badania dostępne są tutaj.
Pacjenci z miażdżycową chorobą naczyniową, poddawani niesercowej chirurgii naczyniowej, są bardzo narażeni na pooperacyjne zdarzenia sercowe, takie jak zawał mięśnia sercowego i zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Zdarzenia sercowe występują u maksymalnie 24% pacjentów w kohortach wysokiego ryzyka i są związane z dużą częstością występowania choroby wieńcowej. Hertzer i wsp. Wykonujący rutynową angiografię wieńcową u 1000 pacjentów poddanych zabiegom naczyniowym stwierdzili, że jedynie 8% miało normalne drzewo tętnic wieńcowych.2
Chociaż patofizjologia okołooperacyjnego zawału mięśnia sercowego nie jest do końca poznana, dobrze przyjmuje się, że istotną rolę odgrywa pęknięcie płytki wieńcowej, prowadzące do powstania skrzepliny i późniejszego zamknięcia naczynia.
[więcej w: drabpol, gefitynib, aparat lingwalny ]

 1. Mr. 44
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do olejek makadamia[…]

 2. Dorian
  19 stycznia 2019

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 3. Miłosz
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet dentystyczny warszawa[…]

 4. Bianka
  23 stycznia 2019

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

Powiązane tematy z artykułem: aparat lingwalny drabpol gefitynib