Posted by on 1 września 2019

Terapię beta-adrenolityką dostosowano tak, jak opisano wcześniej w badaniu DECREASE II.7 Badanie leczenia
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania fluwastatyny o przedłużonym uwalnianiu (Novartis) w dawce 80 mg lub identycznego, występującego placebo, raz na dobę. Badany lek został rozpoczęty w przychodni w dniu randomizacji i był kontynuowany przez co najmniej 30 dni po operacji. Wygenerowana komputerowo lista losowania została uzyskana przez statystykę badań i przekazana do działu farmacji. Niezależni farmaceuci wydawali albo aktywne leki badane, albo placebo zgodnie z listą. Pracownicy naukowi i pacjenci nie byli świadomi zadań grupowych na czas trwania badania.
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem badania było wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego, zdefiniowanego jako przemijające objawy niedokrwienia w EKG, uwalnianie troponiny T lub oba. Monitorowanie EKG wykonywano za pomocą ciągłego rejestrowania EKG w 48 godzin po operacji i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG w dniach 3, 7 i 30. Pomiary troponiny T wykonywano w dniach 1, 3, 7 i 30. Dla pacjentów, którzy zostali wypisani przed dniem 7, troponinę T mierzono w dniu wypisu.
Dane EKG były początkowo przetwarzane przez technika i analizowane przez dwóch doświadczonych kardiologów, którzy nie byli świadomi danych klinicznych pacjenta. W przypadku ciągłych zapisów EKG, wygenerowano trend segmentu ST po wykluczeniu wszystkich nieprawidłowych kompleksów QRS. Epizody niedokrwienia definiowano jako okresy odwracalnych zmian odcinka ST trwających co najmniej minutę przy ciągłym rejestrowaniu EKG i przesunięciu od wartości podstawowej o więcej niż 0,1 mV (1 mm). Zmiana odcinka ST została zmierzona 60 ms po pojawieniu się punktu J, chyba że punkt J znalazł się w obrębie załamka T, w którym to przypadku zmiana odcinka ST została zmierzona 40 ms po wystąpieniu punktu J. Niedokrwienie na standardowym zapisie 12-odprowadzeniowego EKG zdefiniowano jako obecność odwracalnej zmiany odcinka ST, mierzonej 60 ms po wystąpieniu punktu J.
Głównym drugorzędowym punktem końcowym był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i nieinatalny zawał mięśnia sercowego. Wszystkie zgony zostały sklasyfikowane jako pochodzące zarówno z przyczyn sercowo-naczyniowych, jak i bez sercowo-naczyniowych. Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych zdefiniowano jako dowolną śmierć z rozpoznaniem sercowo-naczyniowym jako główną lub wtórną przyczyną, w tym zgonem po zawale mięśnia sercowego, arytmią serca, resuscytacją, niewydolnością serca lub udarem. Nagłą śmierć u wcześniej stabilnego pacjenta uznano za śmierć spowodowaną przyczynami sercowo-naczyniowymi.8 Zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem został zdiagnozowany, jeśli wystąpiły dowolne dwa z następujących trzech kryteriów: charakterystyczne objawy niedokrwienne trwające dłużej niż 20 minut, zmiany w zapisie EKG (nowa wiązka po lewej stronie) blokada, nowa inwersja załamka T utrzymująca się przez co najmniej 24 godziny, nowa depresja odcinka ST utrzymująca się przez co najmniej 24 godziny lub ostry uniesienie odcinka ST, po którym pojawiają się fale Q lub utrata fal R) lub dodatnia poziom troponiny T z charakterystycznym wzorem rosnących i opadających wartości
Drugim drugorzędowym wynikiem badania był wpływ leczenia fluwastatyną na poziomy biomarkerów, w tym lipidów, białka C-reaktywnego o wysokiej czułości oraz interleukiny-6.
[przypisy: punkty refleksyjne na stopach, na czym polega leczenie kanałowe zęba, miopatia objawy ]

 1. Captain Peroxide
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do 5 najlepszych suplementów[…]

 2. Milan
  15 stycznia 2019

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 3. Criss Cross
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: sprzęt medyczny[…]

 4. Justyna
  19 stycznia 2019

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 5. Maria
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie pod mikroskopem[…]

 6. Jagoda
  23 stycznia 2019

  nauka i medycyna jest potrzebna

Powiązane tematy z artykułem: miopatia objawy na czym polega leczenie kanałowe zęba punkty refleksyjne na stopach

Posted by on 1 września 2019

Terapię beta-adrenolityką dostosowano tak, jak opisano wcześniej w badaniu DECREASE II.7 Badanie leczenia
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania fluwastatyny o przedłużonym uwalnianiu (Novartis) w dawce 80 mg lub identycznego, występującego placebo, raz na dobę. Badany lek został rozpoczęty w przychodni w dniu randomizacji i był kontynuowany przez co najmniej 30 dni po operacji. Wygenerowana komputerowo lista losowania została uzyskana przez statystykę badań i przekazana do działu farmacji. Niezależni farmaceuci wydawali albo aktywne leki badane, albo placebo zgodnie z listą. Pracownicy naukowi i pacjenci nie byli świadomi zadań grupowych na czas trwania badania.
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem badania było wystąpienie niedokrwienia mięśnia sercowego, zdefiniowanego jako przemijające objawy niedokrwienia w EKG, uwalnianie troponiny T lub oba. Monitorowanie EKG wykonywano za pomocą ciągłego rejestrowania EKG w 48 godzin po operacji i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG w dniach 3, 7 i 30. Pomiary troponiny T wykonywano w dniach 1, 3, 7 i 30. Dla pacjentów, którzy zostali wypisani przed dniem 7, troponinę T mierzono w dniu wypisu.
Dane EKG były początkowo przetwarzane przez technika i analizowane przez dwóch doświadczonych kardiologów, którzy nie byli świadomi danych klinicznych pacjenta. W przypadku ciągłych zapisów EKG, wygenerowano trend segmentu ST po wykluczeniu wszystkich nieprawidłowych kompleksów QRS. Epizody niedokrwienia definiowano jako okresy odwracalnych zmian odcinka ST trwających co najmniej minutę przy ciągłym rejestrowaniu EKG i przesunięciu od wartości podstawowej o więcej niż 0,1 mV (1 mm). Zmiana odcinka ST została zmierzona 60 ms po pojawieniu się punktu J, chyba że punkt J znalazł się w obrębie załamka T, w którym to przypadku zmiana odcinka ST została zmierzona 40 ms po wystąpieniu punktu J. Niedokrwienie na standardowym zapisie 12-odprowadzeniowego EKG zdefiniowano jako obecność odwracalnej zmiany odcinka ST, mierzonej 60 ms po wystąpieniu punktu J.
Głównym drugorzędowym punktem końcowym był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i nieinatalny zawał mięśnia sercowego. Wszystkie zgony zostały sklasyfikowane jako pochodzące zarówno z przyczyn sercowo-naczyniowych, jak i bez sercowo-naczyniowych. Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych zdefiniowano jako dowolną śmierć z rozpoznaniem sercowo-naczyniowym jako główną lub wtórną przyczyną, w tym zgonem po zawale mięśnia sercowego, arytmią serca, resuscytacją, niewydolnością serca lub udarem. Nagłą śmierć u wcześniej stabilnego pacjenta uznano za śmierć spowodowaną przyczynami sercowo-naczyniowymi.8 Zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem został zdiagnozowany, jeśli wystąpiły dowolne dwa z następujących trzech kryteriów: charakterystyczne objawy niedokrwienne trwające dłużej niż 20 minut, zmiany w zapisie EKG (nowa wiązka po lewej stronie) blokada, nowa inwersja załamka T utrzymująca się przez co najmniej 24 godziny, nowa depresja odcinka ST utrzymująca się przez co najmniej 24 godziny lub ostry uniesienie odcinka ST, po którym pojawiają się fale Q lub utrata fal R) lub dodatnia poziom troponiny T z charakterystycznym wzorem rosnących i opadających wartości
Drugim drugorzędowym wynikiem badania był wpływ leczenia fluwastatyną na poziomy biomarkerów, w tym lipidów, białka C-reaktywnego o wysokiej czułości oraz interleukiny-6.
[przypisy: punkty refleksyjne na stopach, na czym polega leczenie kanałowe zęba, miopatia objawy ]

 1. Captain Peroxide
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do 5 najlepszych suplementów[…]

 2. Milan
  15 stycznia 2019

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 3. Criss Cross
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: sprzęt medyczny[…]

 4. Justyna
  19 stycznia 2019

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 5. Maria
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie pod mikroskopem[…]

 6. Jagoda
  23 stycznia 2019

  nauka i medycyna jest potrzebna

Powiązane tematy z artykułem: miopatia objawy na czym polega leczenie kanałowe zęba punkty refleksyjne na stopach