Posted by on 1 września 2019

Chirurgiczna odpowiedź na stres wywołuje wzrost katecholaminy, z towarzyszącym jej stresem hemodynamicznym, skurczem naczyń, zmniejszoną aktywnością fibrynolityczną, aktywacją płytek krwi i wynikającą z tego nadwzrocznością3. Procesy zapalne w makrofagach ogólnych i pochodzących od monocytów odgrywają szczególnie ważną rolę w progresji i destabilizacji tablica wieńcowa. Duże badania z udziałem populacji niechirurgicznej wykazały korzystną rolę długotrwałej terapii statynami w przypadku wyników kardiologicznych.4 Działania te są związane z obniżeniem poziomu cholesterolu LDL (ang. Low-density lipoprotein) i zapaleniem [5]. Zmniejszenie stanu zapalnego mogło, niezależnie od poziom cholesterolu u pacjentów, zapobiegają destabilizacji płytki wieńcowej wywołanej stresem chirurgicznym. Zgodnie z naszą wiedzą, nie opublikowano żadnego badania kontrolowanego placebo, które ocenia wpływ statyn na 30-dniowy wynik pooperacyjny.6
Przeprowadziliśmy holenderski test echokardiograficzny oceniający ryzyko sercowe z zastosowaniem testu echokardiografii III (DECREASE III) w celu rozwiązania tego problemu. Postawiliśmy hipotezę, że okołooperacyjna terapia statynami zmniejszyłaby pooperacyjną częstość występowania niepożądanych zdarzeń sercowych u pacjentów poddawanych planowym zabiegom naczyniowym.
Metody
Badanie DECREASE III zostało przeprowadzone w Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandia. Badanie zostało zaprojektowane przez autorów i zatwierdzone przez komitet ds. Etyki lekarskiej w Erasmus Medical Center. Novartis przyczynił się do wsparcia badania. Ani Novartis, ani żadna inna organizacja wspierająca badanie nie brała udziału w projektowaniu lub prowadzeniu procesu, analizie danych ani raportowaniu wyników. Badany lek został dostarczony przez Novartis. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analiz.
Badaj pacjentów
Wszyscy pacjenci, którzy byli w wieku powyżej 40 lat i zostali zakwalifikowani do pozaszpitalnej chirurgii naczyniowej w Erasmus Medical Center od czerwca 2004 do kwietnia 2008 byli kandydatami do włączenia do badania. Pacjentów należało zaplanować na naprawę tętniaka aorty brzusznej, dystalną rekonstrukcję aortalno-biodrową, rekonstrukcję tętnic kończyn dolnych lub endarterektomię tętnic szyjnych. Pacjenci byli zobowiązani do posiadania co najmniej 51 punktów na predefiniowanym indeksie ryzyka, który został zaprojektowany dla tego badania (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na). Wszyscy badani pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli byli obecnie leczeni statyną, mieli przeciwwskazanie do leczenia statynami, przechodzili operację, która mogła zakłócać ciągłe rejestrowanie 12-odprowadzeniowego elektrokardiografu (EKG), przechodzili operację nagłą, byli poddawani reoperacji w ciągu 30 dni po poprzednim zabiegu chirurgicznym, miał niestabilną chorobę wieńcową lub miał rozległe niedokrwienie mięśnia sercowego wywołane stresem, sugerujące lewa główną chorobę wieńcową lub jej odpowiednik.
Pacjenci, którzy zostali zapisani i już otrzymywali długoterminową terapię beta-blokerami, kontynuowali leczenie. W przypadku pacjentów, którzy nie przyjmowali już beta-blokerów, podczas wizyty przesiewowej rozpoczęto stosowanie bisoprololu w dawce 2,5 mg raz na dobę.
[patrz też: nerwiak zarodkowy, kapsuła spa, frazes tarnów ]

 1. Leonard
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Olimp Carbonox[…]

 2. Mr. Gadget
  19 stycznia 2019

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 3. Agnieszka
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu schodołaz osobowy[…]

 4. Cezary
  23 stycznia 2019

  Zapalenie oskrzeli mam co najmniej 2 razy w roku

Powiązane tematy z artykułem: frazes tarnów kapsuła spa nerwiak zarodkowy

Posted by on 1 września 2019

Chirurgiczna odpowiedź na stres wywołuje wzrost katecholaminy, z towarzyszącym jej stresem hemodynamicznym, skurczem naczyń, zmniejszoną aktywnością fibrynolityczną, aktywacją płytek krwi i wynikającą z tego nadwzrocznością3. Procesy zapalne w makrofagach ogólnych i pochodzących od monocytów odgrywają szczególnie ważną rolę w progresji i destabilizacji tablica wieńcowa. Duże badania z udziałem populacji niechirurgicznej wykazały korzystną rolę długotrwałej terapii statynami w przypadku wyników kardiologicznych.4 Działania te są związane z obniżeniem poziomu cholesterolu LDL (ang. Low-density lipoprotein) i zapaleniem [5]. Zmniejszenie stanu zapalnego mogło, niezależnie od poziom cholesterolu u pacjentów, zapobiegają destabilizacji płytki wieńcowej wywołanej stresem chirurgicznym. Zgodnie z naszą wiedzą, nie opublikowano żadnego badania kontrolowanego placebo, które ocenia wpływ statyn na 30-dniowy wynik pooperacyjny.6
Przeprowadziliśmy holenderski test echokardiograficzny oceniający ryzyko sercowe z zastosowaniem testu echokardiografii III (DECREASE III) w celu rozwiązania tego problemu. Postawiliśmy hipotezę, że okołooperacyjna terapia statynami zmniejszyłaby pooperacyjną częstość występowania niepożądanych zdarzeń sercowych u pacjentów poddawanych planowym zabiegom naczyniowym.
Metody
Badanie DECREASE III zostało przeprowadzone w Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandia. Badanie zostało zaprojektowane przez autorów i zatwierdzone przez komitet ds. Etyki lekarskiej w Erasmus Medical Center. Novartis przyczynił się do wsparcia badania. Ani Novartis, ani żadna inna organizacja wspierająca badanie nie brała udziału w projektowaniu lub prowadzeniu procesu, analizie danych ani raportowaniu wyników. Badany lek został dostarczony przez Novartis. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analiz.
Badaj pacjentów
Wszyscy pacjenci, którzy byli w wieku powyżej 40 lat i zostali zakwalifikowani do pozaszpitalnej chirurgii naczyniowej w Erasmus Medical Center od czerwca 2004 do kwietnia 2008 byli kandydatami do włączenia do badania. Pacjentów należało zaplanować na naprawę tętniaka aorty brzusznej, dystalną rekonstrukcję aortalno-biodrową, rekonstrukcję tętnic kończyn dolnych lub endarterektomię tętnic szyjnych. Pacjenci byli zobowiązani do posiadania co najmniej 51 punktów na predefiniowanym indeksie ryzyka, który został zaprojektowany dla tego badania (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na). Wszyscy badani pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli byli obecnie leczeni statyną, mieli przeciwwskazanie do leczenia statynami, przechodzili operację, która mogła zakłócać ciągłe rejestrowanie 12-odprowadzeniowego elektrokardiografu (EKG), przechodzili operację nagłą, byli poddawani reoperacji w ciągu 30 dni po poprzednim zabiegu chirurgicznym, miał niestabilną chorobę wieńcową lub miał rozległe niedokrwienie mięśnia sercowego wywołane stresem, sugerujące lewa główną chorobę wieńcową lub jej odpowiednik.
Pacjenci, którzy zostali zapisani i już otrzymywali długoterminową terapię beta-blokerami, kontynuowali leczenie. W przypadku pacjentów, którzy nie przyjmowali już beta-blokerów, podczas wizyty przesiewowej rozpoczęto stosowanie bisoprololu w dawce 2,5 mg raz na dobę.
[patrz też: nerwiak zarodkowy, kapsuła spa, frazes tarnów ]

 1. Leonard
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Olimp Carbonox[…]

 2. Mr. Gadget
  19 stycznia 2019

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 3. Agnieszka
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu schodołaz osobowy[…]

 4. Cezary
  23 stycznia 2019

  Zapalenie oskrzeli mam co najmniej 2 razy w roku

Powiązane tematy z artykułem: frazes tarnów kapsuła spa nerwiak zarodkowy