Posted by on 16 września 2018

Klinicyści często pozostają w trudnym zadaniu oceny i zarządzania ryzykiem zachowań agresywnych u osób mających halucynacje przy pomocy poleceń, co może skutkować znacznym odsetkiem wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych. Co więcej, ustalenia dotyczące związku halucynacji poleceń z zachowaniami samobójczymi są ograniczone. Aby lepiej zrozumieć przestrzeganie tego halucynacyjnego zjawiska, naszym celem było zidentyfikowanie czynników ryzyka zgodnych z halucynacjami poleceń samookaleczenia. Wtórne analizy ze Studium MacArthur zostały przeprowadzone na 82 uczestnikach z psychozą zgłaszającą takie polecenia. Jednowymiarową regresję logistyczną wykorzystano do zbadania wartości klasyfikacji każdej cechy związanej z przestrzeganiem takich poleceń. Stwierdzono, że poważny czynnik ryzyka zgodności z komendami samookaleczeń w tygodniu poprzedzającym stwierdzono, że poważne i częste stosowanie przemocy fizycznej w dzieciństwie , obecne współistniejące zaburzenie używania substancji, emocjonalne cierpienie, ogólna symptomatologia, historia przestrzegania przepisów oraz wiara w przestrzeganie przepisów w przyszłości są znaczące. szpital psychiatryczny. Analizy wieloczynnikowe ujawniły, że ciężkość przemocy fizycznej w dzieciństwie, przekonanie o zgodności w przyszłości oraz obecne współistniejące zaburzenie używania substancji stanowią niezależne czynniki ryzyka. Ostateczny model wykazał doskonałą dokładność klasyfikacji, co sugeruje charakterystyka działania odbiornika (AUC = 0,84, 95% CI: 0,75-0,92, p <0,001). Nasze wyniki sugerują znaczące implikacje kliniczne w odniesieniu do oceny ryzyka zgodności z halucynacjami dowodowymi z autoagresji u osób z psychozą. [więcej w: grzybica pochwy a brak okresu, korekta małżowin usznych, fala uderzeniowa rehabilitacja ]

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa rehabilitacja grzybica pochwy a brak okresu korekta małżowin usznych

Posted by on 16 września 2018

Klinicyści często pozostają w trudnym zadaniu oceny i zarządzania ryzykiem zachowań agresywnych u osób mających halucynacje przy pomocy poleceń, co może skutkować znacznym odsetkiem wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych. Co więcej, ustalenia dotyczące związku halucynacji poleceń z zachowaniami samobójczymi są ograniczone. Aby lepiej zrozumieć przestrzeganie tego halucynacyjnego zjawiska, naszym celem było zidentyfikowanie czynników ryzyka zgodnych z halucynacjami poleceń samookaleczenia. Wtórne analizy ze Studium MacArthur zostały przeprowadzone na 82 uczestnikach z psychozą zgłaszającą takie polecenia. Jednowymiarową regresję logistyczną wykorzystano do zbadania wartości klasyfikacji każdej cechy związanej z przestrzeganiem takich poleceń. Stwierdzono, że poważny czynnik ryzyka zgodności z komendami samookaleczeń w tygodniu poprzedzającym stwierdzono, że poważne i częste stosowanie przemocy fizycznej w dzieciństwie , obecne współistniejące zaburzenie używania substancji, emocjonalne cierpienie, ogólna symptomatologia, historia przestrzegania przepisów oraz wiara w przestrzeganie przepisów w przyszłości są znaczące. szpital psychiatryczny. Analizy wieloczynnikowe ujawniły, że ciężkość przemocy fizycznej w dzieciństwie, przekonanie o zgodności w przyszłości oraz obecne współistniejące zaburzenie używania substancji stanowią niezależne czynniki ryzyka. Ostateczny model wykazał doskonałą dokładność klasyfikacji, co sugeruje charakterystyka działania odbiornika (AUC = 0,84, 95% CI: 0,75-0,92, p <0,001). Nasze wyniki sugerują znaczące implikacje kliniczne w odniesieniu do oceny ryzyka zgodności z halucynacjami dowodowymi z autoagresji u osób z psychozą. [więcej w: grzybica pochwy a brak okresu, korekta małżowin usznych, fala uderzeniowa rehabilitacja ]

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa rehabilitacja grzybica pochwy a brak okresu korekta małżowin usznych