Posted by on 19 września 2018

CZYNNIKI PRZYCZYNOWE Choroby narządu krążenia organiczne i czynnościowe powstają pod wpływem bardzo licznych czynników szkodliwych, które często kojarzą się ze sobą. Pierwsze miejsce średnich zajmują zakażenia ostre i przewlekłe. Z ostrych zakażeń pierwszorzędną rolę odgrywa zakażenie gośćcowe (infectio rheumatica acuta). Do niedawna utrzymywano, że atakuje ono głównie stawy, na zmiany zaś w sercu zapatrywano się jako na powikłanie. W przeciwieństwie do tego, obecnie nie ulega już wątpliwości, że ostre zakażenie gośćcowe uszkadza prawie zawsze mięsień sercowy (niyocarditis rheumatica) a bardzo często także wsierdzie (endocarditis rheumatica) oraz osierdzie (pericarditis rheumatica), nieraz zaś wszystkie warstwy serca((pancarditis rheumatica ) oraz tętnice, przy czym zmiany w sercu są pierwotne, natomiast zajęcie stawów nie jest obowiązkowym składnikiem ostrego zakażenia gośćcowego. Zapalenie stawów ma charakter cierpienia lotnego, niestałego, którego znaczenia nie można porównywać ze sprawą sercową. Trafnie ujął tę różnicę klinicysta francuski Lassegue w aforyzmie zakażenie gośćcowe liże stawy, opłucną, nawet opony mózgowe, a kąsa serce. Prócz ostrego zakażenia gośćcowego, organiczne zmiany w narządzie krążenia i mogą powstawać także w toku innych ostrych zakażeń (błonicy, durów, posocznicy, ropnicy, grypy itd. ), nawet uznawanych przez laików za stosunkowo niewinne. I tak np. ostre zapalenie migdałków podniebiennych może spowodować ostre zapalenie mięśnia sercowego (myocarditis acuta tonsillogenes), czasami z zejściem w zapalenie przewlekłe, ostre zapalenie tętnic wieńcowych serca (coronariitis acuta)nawet z zejściem w zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii). [patrz też: aerodesin 2000 karta charakterystyki, korekta małżowin usznych, kapsuła spa ]

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki kapsuła spa korekta małżowin usznych

Posted by on 19 września 2018

CZYNNIKI PRZYCZYNOWE Choroby narządu krążenia organiczne i czynnościowe powstają pod wpływem bardzo licznych czynników szkodliwych, które często kojarzą się ze sobą. Pierwsze miejsce średnich zajmują zakażenia ostre i przewlekłe. Z ostrych zakażeń pierwszorzędną rolę odgrywa zakażenie gośćcowe (infectio rheumatica acuta). Do niedawna utrzymywano, że atakuje ono głównie stawy, na zmiany zaś w sercu zapatrywano się jako na powikłanie. W przeciwieństwie do tego, obecnie nie ulega już wątpliwości, że ostre zakażenie gośćcowe uszkadza prawie zawsze mięsień sercowy (niyocarditis rheumatica) a bardzo często także wsierdzie (endocarditis rheumatica) oraz osierdzie (pericarditis rheumatica), nieraz zaś wszystkie warstwy serca((pancarditis rheumatica ) oraz tętnice, przy czym zmiany w sercu są pierwotne, natomiast zajęcie stawów nie jest obowiązkowym składnikiem ostrego zakażenia gośćcowego. Zapalenie stawów ma charakter cierpienia lotnego, niestałego, którego znaczenia nie można porównywać ze sprawą sercową. Trafnie ujął tę różnicę klinicysta francuski Lassegue w aforyzmie zakażenie gośćcowe liże stawy, opłucną, nawet opony mózgowe, a kąsa serce. Prócz ostrego zakażenia gośćcowego, organiczne zmiany w narządzie krążenia i mogą powstawać także w toku innych ostrych zakażeń (błonicy, durów, posocznicy, ropnicy, grypy itd. ), nawet uznawanych przez laików za stosunkowo niewinne. I tak np. ostre zapalenie migdałków podniebiennych może spowodować ostre zapalenie mięśnia sercowego (myocarditis acuta tonsillogenes), czasami z zejściem w zapalenie przewlekłe, ostre zapalenie tętnic wieńcowych serca (coronariitis acuta)nawet z zejściem w zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii). [patrz też: aerodesin 2000 karta charakterystyki, korekta małżowin usznych, kapsuła spa ]

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki kapsuła spa korekta małżowin usznych