Posted by on 8 września 2019

Schizofrenia charakteryzuje się globalnym zaburzeniem poznawczym, które znacząco przyczynia się do chronicznej niepełnosprawności i bezrobocia. Ponieważ w schizofrenii opracowywane są nowe metody leczenia w celu poznania, lekarze wymagają łatwych w użyciu przyrządów do oceny czynności poznawczych. Wcześniej opracowaliśmy bardzo krótką baterię kognitywną (Bell i wsp., 2005). Narzędzie do krótkiej oceny poznawczej dla schizofrenii (B-CATS) zostało opracowane specjalnie w celu zapewnienia klinicystom sposobu oceny poznania u pacjentów ze schizofrenią. Poniżej przedstawiamy wyniki badania wiarygodności porównującego B-CATS z większą baterią neurokognitywną, czyli badanie Pomiar i Leczenie w celu poprawy stanu wiedzy w zakresie schizofrenii (MATRICS). Pacjenci ambulatoryjni ze schizofrenią (N = 91) otrzymywali B-CATS i nie nakładające się testy baterii MATRICS w dwóch punktach czasowych oddzielonych miesiącem. Podano im również Skill As sessment-Brief (UPSA-B) oparty na wydajności UCSD, miarę zdolności funkcjonalnej. B-CATS ma czas podawania około 10 minut. Wykazuje dobrą powtarzalność testu i wewnętrzną spójność. Koreluje 0,76 (p <0,01) z akumulatorem MATRICS. Krótsze B-CATS i akumulator MATRICS są skorelowane z UPSA-B odpowiednio o 0,50 i 0,58. 10-minutowa wersja B-CATS jest silnie skorelowana z złotym standardem z baterią neurokognitywną, która ma czas podawania ponad 60 minut. Oba wskaźniki korelują umiarkowanie z miarą zdolności funkcjonalnej. Ta krótka bateria została zaprojektowana, aby umożliwić klinicystom monitorowanie zmian poznawczych i lepsze informowanie o decyzjach terapeutycznych. [przypisy: woda z ogórków kiszonych, nerwiak zarodkowy, olejek oregano zastosowanie ]

 1. Marcelina
  19 stycznia 2019

  O zastrzykach nawet nie myślę

 2. Oliver
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kancelaria odszkodowania Lublin[…]

 3. Vanessa
  23 stycznia 2019

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: nerwiak zarodkowy olejek oregano zastosowanie woda z ogórków kiszonych

Posted by on 8 września 2019

Schizofrenia charakteryzuje się globalnym zaburzeniem poznawczym, które znacząco przyczynia się do chronicznej niepełnosprawności i bezrobocia. Ponieważ w schizofrenii opracowywane są nowe metody leczenia w celu poznania, lekarze wymagają łatwych w użyciu przyrządów do oceny czynności poznawczych. Wcześniej opracowaliśmy bardzo krótką baterię kognitywną (Bell i wsp., 2005). Narzędzie do krótkiej oceny poznawczej dla schizofrenii (B-CATS) zostało opracowane specjalnie w celu zapewnienia klinicystom sposobu oceny poznania u pacjentów ze schizofrenią. Poniżej przedstawiamy wyniki badania wiarygodności porównującego B-CATS z większą baterią neurokognitywną, czyli badanie Pomiar i Leczenie w celu poprawy stanu wiedzy w zakresie schizofrenii (MATRICS). Pacjenci ambulatoryjni ze schizofrenią (N = 91) otrzymywali B-CATS i nie nakładające się testy baterii MATRICS w dwóch punktach czasowych oddzielonych miesiącem. Podano im również Skill As sessment-Brief (UPSA-B) oparty na wydajności UCSD, miarę zdolności funkcjonalnej. B-CATS ma czas podawania około 10 minut. Wykazuje dobrą powtarzalność testu i wewnętrzną spójność. Koreluje 0,76 (p <0,01) z akumulatorem MATRICS. Krótsze B-CATS i akumulator MATRICS są skorelowane z UPSA-B odpowiednio o 0,50 i 0,58. 10-minutowa wersja B-CATS jest silnie skorelowana z złotym standardem z baterią neurokognitywną, która ma czas podawania ponad 60 minut. Oba wskaźniki korelują umiarkowanie z miarą zdolności funkcjonalnej. Ta krótka bateria została zaprojektowana, aby umożliwić klinicystom monitorowanie zmian poznawczych i lepsze informowanie o decyzjach terapeutycznych. [przypisy: woda z ogórków kiszonych, nerwiak zarodkowy, olejek oregano zastosowanie ]

 1. Marcelina
  19 stycznia 2019

  O zastrzykach nawet nie myślę

 2. Oliver
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kancelaria odszkodowania Lublin[…]

 3. Vanessa
  23 stycznia 2019

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: nerwiak zarodkowy olejek oregano zastosowanie woda z ogórków kiszonych